?layda?da ?Ne al?rsan 100?

?layda Sanat Galerisi, ge?en y?l oldu?u gibi bu y?l da y?lba?? ?ncesi d?zenledi?i ?Ne Al?rsan 100? ba?l?kl? sergisinde, 16 sanat??n?n 250 yap?t?n? sanatseverlerin ilgisine sunuyor.


?layda Sanat Galerisi, ge?en y?l oldu?u gibi bu y?l da y?lba?? ?ncesi d?zenledi?i ?Ne Al?rsan 100? ba?l?kl? sergisinde, 16 sanat??n?n 250 yap?t?n? sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Gerek izleyici gerekse koleksiyoncular?n sergiye g?sterdi?i artan yo?un ilgiden dolay? ?layda Sanat Galerisi, sanatseverlerin kar??s?na bu y?l ?? s?rpriz ile ??k?yor. Bunlardan ilki Amerika?da ya?ayan foto?raf sanat??s? Efe Babacan?n?n ?G?ney Amerika? foto?raflar?, di?eri ise Tansa Mermerci Ek?io?lu?nun tak?lar?. Son olarak Tuncay Takmaz??n az say?da ?retilmi?, ?zerinde sanat??n?n bask? resimleri bulunan ?zel tasarlanm?? ?antalar?...
Karma sergide, sanat??lar?n, k???k boyutlar?na kar??n anlaml?, ?slup zenginlikleriyle dolu, b?y?k ?o?unlu?u tual ?zerine olan yap?tlar?n?n se?kin ?rneklerini bir araya getiriyor. Her bir yap?t? 100 YTL, 100 Avro, 100 Dolar, 100 Sterlin gibi fiyatlarla sat??a ??kar?yor. Sergide, Mustafa Albayrak, Ferhan Atalay, Kenan Ataseven, Mustafa Asl?er, Efe Babacan, ?brahim ?ift?io?lu, Mehmet Ali ?ift?io?lu, Tansa Mermerci Ek?io?lu, H?seyin Elmas, Hakan Esmer, Hayati Misman, ?zzet Arda Onursan, Tuncay Takmaz, G?lg?n T?z?n, Alp Tamer Uluk?l?? ve Christo Yotov yer al?yor. ?Ne Al?rsan 100? sergisi ?stanbul ?layda Sanat Galerisi?nde 9?31 Aral?k tarihleri aras?nda izlenebilir. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net