Ac?mas?z

Detlev Buck?un y?netti?i ?Ac?mas?z?da David Cross, Erhan Emre, Jenny Elvers - Elbertzhagen ile Oktay ?zdemir oynuyor.


Detlev Buck?un y?netti?i ?Ac?mas?z?da David Cross, Erhan Emre, Jenny Elvers - Elbertzhagen ile Oktay ?zdemir oynuyor. On be? ya??ndaki Michael??n annesi zengin sevgilisinden ayr?l?nca, l?ks semtlerde ya?amaya al??m?? olan ana-o?ul, paralar? olmad??? i?in Berlin?in etnik n?fusu yo?un yoksul mahallelerinden birine ta??n?rlar.
Onlar? bekleyen, hi? tan?mad?klar? bir ya?amd?r. Erol adl? bir gencin ba??n? ?ekti?i bir grup kabaday?, Michael??n yeni okulundaki g?nlerini cehenneme ?evirmeye ba?lar.
Y?netmen: Detlev Buck
...
K?stebek
Martin Scorsese?in y?netti?i ?K?stebek?te Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ile Mark Wahlberg oynuyor. ?K?stebek?, Massachusetts Eyalet Polisi?nin ?ehrin en b?y?k su? organizasyonunu ??kertmek i?in geni? ?apl? bir m?cadele ba?latt??? G?ney Boston?da ge?iyor.
Ama?, g??l? mafya babas? Frank Costello?nun egemenli?ine i?eriden bir m?dahaleyle son vermektir. G?ney Boston?da b?y?m?? olan gen? ?aylak Billy Costigan?a Costello?nun ?etesine s?zma g?revi verilir.
Y?netmen: Martin Scorsese
...
Dondurmam Gaymak
Oscar?a aday g?sterilen Y?ksel Aksu?nun ilk filmi ?Dondurmam Gaymak?ta, Turan ?zdemir ile t?m Mu?la halk? rol al?yor. Mu?la?da dondurmac? olan Ali Usta, b?y?k dondurma markalar?na kar?? var olma m?cadelesi vermekte, yeni ald??? dondurma motoruyla k?y k?y dola?maktad?r. Kasaban?n haylaz ?ocuklar? motoru ?alarlar. Ali Usta ?fkeden delirir ve b?y?k bir dondurma ?irketinin ?ald???n? d???n?r.
Y?netmen: Y?ksel Aksu
www.evrensel.net