Asgari ?cret i?in imza kampanyas?

Manisa Organize Sanayi i??ileri ve Emek Partisi Manisa ?l ?rg?t? 18-22 Kas?m tarihleri aras?nda Manolya Meydan??nda ?Asgari ?cret y?kseltilsin, asgari ?cret vergiden muaf tutulsun, b?lgesel olmas?n ve insanca ya?ayacak seviyeye ?ekilsin? talebiyle imza kampanyas? ger?ekle?tirdi.


Manisa Organize Sanayi i??ileri ve Emek Partisi Manisa ?l ?rg?t? 18-22 Kas?m tarihleri aras?nda Manolya Meydan??nda ?Asgari ?cret y?kseltilsin, asgari ?cret vergiden muaf tutulsun, b?lgesel olmas?n ve insanca ya?ayacak seviyeye ?ekilsin? talebiyle imza kampanyas? ger?ekle?tirdi.
???ilerin yo?un ilgi g?sterdi?i standa gelen asgari ?cretliler ?En d???k kira 300 YTL. Geriye 80 YTL kal?yor, bununla elektrik, su, telefon faturas? ?d?yoruz. Karn?m?z? doyurup, ?ocuklar?m?z? okutmak zorunday?z. Art?k bizim halimizi g?rs?nler, duysunlar. Bu ?lkenin i??ileri yokluk, a?l?k ve sefalet i?inde ya??yor? dediler. Stant d???nda i?yerlerinde ve mahallelerde de imza toplayan i??iler, toplad?klar? imzalar? Asgari ?cret Tespit Komisyonu?na g?nderecekler. (Manisa/EVRENSEL)
www.evrensel.net