Pazarc?lardan yer eylemi

Bah?elievler?de, yol in?aat? nedeniyle cadde ?zerinde tezgah a?malar?na izin verilmeyen pazarc? esnaf?, eylem yapt?.


Bah?elievler?de, yol in?aat? nedeniyle cadde ?zerinde tezgah a?malar?na izin verilmeyen pazarc? esnaf?, eylem yapt?. Pazarc?lar tezgah a?malar?na izin vermeyen polis ve zab?ta ekipleri ile tart??t?. Mahalle sakinlerinin de destek verdi?i pazarc?lar, belediyeye y?r?yerek kendilerine pazar a?acak yer g?sterilmesini istedi.
?avu?pa?a Mahallesi ?avu?pa?a Caddesi?nde per?embe g?nleri pazar a?an esnaf, yol in?aat?n?n devam etti?i Kemal Sunal Caddesi?ndeki trafi?in bu caddeye y?nlendirilmesi nedeniyle 3 haftad?r tezgah a?am?yor. D?n sabah saatlerinde tezgah a?mak i?in gelen esnaflar, zab?ta ve polis ekiplerinin engeli ile kar??la?t?. Pazarc?lar, yolu trafi?e kapatarak tezgah a?maya ?al??t?. Bu s?rada pazarc?lar ile polis ve zab?ta ekipleri aras?nda arbede ya?and?.
Mahalle sakinlerinin de destek verdi?i esnaflar, ?3 haftad?r tezgah a?am?yoruz. ?Bu hafta gelin a??n? dediler. Mal?m?z? haz?rlay?p geldik. Ancak yine izin vermiyorlar. Ya burada a?mam?za izin versinler, ya da per?embe g?nleri pazar a?abilece?imiz bir yer g?stersinler? dedi.
?evre sakinleri de, ?Pazar kurulmad??? i?in marketlerde her ?ey y?ksek fiyata sat?l?yor. Pazarda her ?eyi uygun fiyata alabiliyorduk. Pazar?m?z? geri versinler? diyerek duruma tepki g?sterdi.
Tart??malar?n ard?ndan pazarc?lar, Bah?elievler Belediyesi?ne giderek belediye ?n?nde oturma eylemi yapt?. ?Pazar?m?z? istiyoruz? diye slogan atan esnaflar, ba?ka bir yerde pazar a?mak izin ald?ktan sonra da??ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net