??retmenler bor? i?inde

E?itim Sen?in 2 bin 500 ??retmeni kapsayan ara?t?rmas?, ??retmenlerin bor? i?inde oldu?unu ortaya koydu. Ara?t?rmaya g?re, her on ??retmenden dokuzunun borcu ya da taksidi var.


E?itim Sen?in 2 bin 500 ??retmeni kapsayan ara?t?rmas?, ??retmenlerin bor? i?inde oldu?unu ortaya koydu. Ara?t?rmaya g?re, her on ??retmenden dokuzunun borcu ya da taksidi var.
???retmenlerin Sosyo-Ekonomik Durumlar? Ara?t?rmas??na kat?lan ??retmenlerin yaln?zca y?zde 12?sinin borcu ya da taksidi yok. Di?erlerinin bor? ve taksit miktarlar? ise ??yle: 0-750 YTL (y?zde 8), 750-1.500 YTL (y?zde 14), 1.500-3.000 YTL (y?zde 32), 3.000 YTL ve ?zeri (y?zde 34).
Bor? i?inde y?zen ??retmenler i?in ekstra bir tak?m elbise almak bile olduk?a g??. Bir tak?m elbise almaktan etkilenmeyece?ini s?yleyen ??retmenlerin oran? yaln?zca y?zde 5; ??ok az etkiler? diyenler ise y?zde 15?de kal?yor. 500 YTL?lik bir harcama s?z konusu oldu?unda ise ??retmenlerin y?zde 56?s? ??ok fazla etkiler? diyor.
??retmenlerin e?lerinin y?zde 22?si ev han?m? ya da i?siz. ?al??an e?lerde en b?y?k meslek grubunu y?zde 42 ile yine ??retmenler olu?turuyor. ??retmenlerin y?zde 36?s? ek i? yaparken, kirada oturanlar ?o?unlukta. Oturduklar? eve sahip olan ??retmenlerin oran? y?zde 33, araba sahibi olma oran? ise y?zde 38. ??retmenlerin y?zde 54?? ayda 0-2 kilo et al?rken, beslenme giderleri ?nemli bir yer tutuyor.
Ara?t?rma sonu?lar?n? de?erlendiren E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ?Sonu?lara bak?ld???nda ??retmenlerin ekonomik ve sosyal y?nden yoksul ve zor bir ya?am s?rd?rd?klerini s?yleyebiliriz. ??retmenler ayl?k gelirlerinin b?y?k bir b?l?m?n? kira ve beslenmeye ay?rmaktad?r. Sosyal ve sanatsal etkinliklere ise ekonomik zorluklar nedeni ile b?t?e ay?ramamaktad?rlar? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net