139 gazeteci hapiste

Uluslararas? bas?n ?zg?rl??? ?rg?t? S?n?r Tan?mayan Gazeteciler (RSF), d?nya cezaevlerinde toplam 139 gazetecinin bulundu?unu, bunlardan 4??n?n kad?n oldu?unu bildirdi. Bu listeye ?gizlilik karar?? ile tutuklu bulunan At?l?m ve ?zg?r Radyo ?al??anlar? dahil de?il.


Uluslararas? bas?n ?zg?rl??? ?rg?t? S?n?r Tan?mayan Gazeteciler (RSF), d?nya cezaevlerinde toplam 139 gazetecinin bulundu?unu, bunlardan 4??n?n kad?n oldu?unu bildirdi. Bu listeye ?gizlilik karar?? ile tutuklu bulunan At?l?m ve ?zg?r Radyo ?al??anlar? dahil de?il.
RSF?nin cezaevindeki gazeteciler listesinde yer alan iki kad?n haberci, 21 Kas?m?da tahliye edilen Dicle Haber Ajans? (D?HA) muhabirleri Evrim Dengiz ve Nesrin Yazar. Bu iki gazetecinin ?zg?rl?klerine kavu?mas?yla d?nyada hapiste bulunan kad?n habercilerin say?s? ikiye indi.
Telesur muhabiri tutukland?
D?nyada hapiste bulunan gazeteciler an?l?rken RSF ve Uluslararas? Gazeteciler Federasyonu (F?J), Kolombiya?da ?Telesur? televizyonu muhabiri Freddy Mu?oz?un 19 Kas?m?da ba?kent Bogota?da tutuklanmas?n? k?nad?lar. Muhabir Kolombiya Devrimci Silahl? G??ler (FARC) ve Ulusal ?zg?rl?k Ordusu ELN?ye ba?l? gerillalarla yapt??? r?portajlar nedeniyle tutuklanm??t?.
RSF?nin listesinde 2001?den bu yana cezaevinde bulunan ????i K?yl?? gazetesi Yay?n Y?netmeni Memik Horuz da bulunuyor. D?HA muhabiri R??t? Demirkaya, At?l?m ve ?zg?r Radyo ?al??anlar? ise, durumlar? ?belirsiz? bulundu?u i?in listede yer almad?. (Paris/B?A)
www.evrensel.net