Bahreyn sand?k ba??nda

K?rfez ?lkelerinden Bahreyn?de halk, 40 sandalyeli meclisin alt kanad? i?in yar??acak 39 ismi belirlemek ?zere bug?n sand?k ba??na gidiyor. Bahreyn se?imlerine ili?kin, ge?en aylarda eski bir h?k?met yetkilisi taraf?ndan haz?rlanan raporda, se?imlerin komplo ile yolsuzluklara sahne olaca?? ileri s?r?lm??t?.


K?rfez ?lkelerinden Bahreyn?de halk, 40 sandalyeli meclisin alt kanad? i?in yar??acak 39 ismi belirlemek ?zere bug?n sand?k ba??na gidiyor. Bahreyn se?imlerine ili?kin, ge?en aylarda eski bir h?k?met yetkilisi taraf?ndan haz?rlanan raporda, se?imlerin komplo ile yolsuzluklara sahne olaca?? ileri s?r?lm??t?. Eski h?k?met dan??manlar?ndan Salih El Bandar, ?ii ?o?unluk ve S?nni y?netim alt?nda olan ?lkede, ?iktidar?n S?nnilerde kalmas?n?n sa?lanaca?? ve ?iilerin siyasiten d??lanaca??n?? ?ne s?rm??t?.
Kay?tl? se?men say?s?n?n 295 bin 686 oldu?u ?lke genelinde, bug?n 49 se?im merkezinde yap?lacak milletvekili genel se?imlerine, on sekizi kad?n toplam 221 aday kat?lacak. Genel se?imlerle birlikte belediye se?imleri de yap?lacak. Be?i kad?n 171 aday, be? belediye konseyindeki 40 sandalye i?in yar??acak. Se?imleri, bu kez boykot eden siyasi dernek bulunmuyor. 2002?deki se?imleri d?rt dernek boykot etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net