emir komuta zinciri

 • D?n G?zleme?nin Teknoloji ve ?catlardan Sorumlu biriminde g?revli arkada?lar?n, yak?ts?z kuvvet makinesi olarak lanse edilen ?erke d?nerge?? adl? m?thi? T?rk icad?n?n neyle ?al??t???na dair y?r?tt?kleri tart??may? aktarm??t?k.


  D?n G?zleme?nin Teknoloji ve ?catlardan Sorumlu biriminde g?revli arkada?lar?n, yak?ts?z kuvvet makinesi olarak lanse edilen ?erke d?nerge?? adl? m?thi? T?rk icad?n?n neyle ?al??t???na dair y?r?tt?kleri tart??may? aktarm??t?k. Tart??malar hemen ?yle bitiverecek gibi g?r?nm?yor. ?e?itli gazeteler ?Erke D?nerge??i man?etlerine ta??d?lar. Misal Ak?am gazetesi ?T?rk ?ey?i? man?etini ta??yordu. Aletin reklam ve tan?t?m? 2001?de d?nyay? meraka gark eden It (?ey)?le benze?tirmi?ti. Microsoft?un destek verdi?i It (?ey) i?in de y?zy?l?n bulu?u denmi?ti. Fakat Ginger ad?n? alan icat, insan?n hareketinden ne y?ne gidece?ini anlayan, pille ?al??an motorlu bir scooter ??km??t?.
  H?rriyet ise ?Erke?nin atas? Emi?li Memi? mi? man?etiyle ??kt?. Kendi kendine ?al??t??? iddia edilen makinenin 1985 y?l?nda T?mgeneral ?zdemir Kandemir?in yapt??? ?Emi?li Memi?? adl? makine olabilece?i ?ne s?r?ld?. Kandemir ise ?Makineyi geli?tirecektim, ancak o?lumu kaybettim. Sonra hat?rlamad???m birine verdim? dedi.
  Tart??malara askerin de m?dahil olmas? G?zleme?nin Teknoloji ve ?catlardan Sorumlu biriminde g?revli arkada?lar?n ak?llar?na ?Yoksa erke d?nerge? emirle mi ?al???yor? sorusunu getirdi. ?Erke enerji ?ret!? ?Derhal komtan????m!?
  Yoksa askeri usulle ?al??an, emir-komuta zincirinin halkas? olan bir makine miydi ?erke d?nerge???
  Evet, korkar?z ?yleydi. Ama askerlik tek ba??na ?ekilir miydi sevgili okurlar. Asla! Erke?ye bir asker arkada?? gerekliydi. Ve ?ok ge?meden bir asker arkada?? icad edildi Erke?ye: Berke Ko?arka?.
  Erke- B?kt?m ya Berke karde?, ?mr?m? ??r?tt?ler!
  Berke- Senin askerlik bitmez be tertip!
  Erke- Emi?li Memi??ten emdi?im mazot burnumdan geldi be Erke!
  Berke- Senin askerlik bitmez dedim ya tertip...
  Erke- Evet?
  Berke- Ciddi s?yledim ben onu. Hakkaten bitmez senin askerlik!
  Erke- T?rk icad? olmak ne zor ?eymi? be Berke karde?!?
  Berke- Kader i?te be tertip!
  Erke- Misal bi Japon icad? olsayd?m b?yle olmazd? mesela...
  Berke- Taaabi kanka, Japon icad? olsayd?n bamba?ka olurdu hayat?n!
  Komutan- Erke! Geyik mi yap?yorsun lan yine! Derhal i?inin ba??na!
  Erke- Emredersiniz komutan????m!
  M.
  www.evrensel.net