A????ya enternasyonal destek

F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle 235 g?nd?r ?l?m orucu eyleminde olan Avukat Behi? A????ya, bir destek de Yunanistan?dan gelen sendika ve siyasi parti temsilcilerinden geldi.


F tipi cezaevlerindeki tecrit ko?ullar?nda iyile?tirmeler yap?lmas? talebiyle 235 g?nd?r ?l?m orucu eyleminde olan Avukat Behi? A????ya, bir destek de Yunanistan?dan gelen sendika ve siyasi parti temsilcilerinden geldi.
Yunanistan Kom?nist Partisi Merkez Komite ?yesi Kostas Pplomotos, Sol Birlik Partisi ?yesi Angelas Mandadakis ve T?m Yunanistan ???i M?cadelesi Cephesi ?yesi Babis Barteling, Behi? A????y? ?i?li?deki evinde ziyaret etti. Babis Barteling, tecride kar?? ?l?m orucunda olanlara destek vermek amac?yla T?rkiye?de olduklar?n? s?yledi. T?rk yetkililere seslenen Barteling, tecridin sona erdirilmesini, insan haklar? ve demokrasi ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n? istedi.
Kostas Pplomotos ise ?l?m oru?lar?nda 122 olan ?l? say?s?n?n 123?e y?kselmemesi i?in bir an ?nce ad?m at?lmas? ?a?r?s?nda bulundu. Angelas Mandadakis de tecrit konusunu, Avrupa Parlamentosu?nun da aralar?nda bulundu?u ?e?itli platformlara ta??yacaklar?n? s?yledi.(?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net