Bakandan s?zle?melilere g?zda??

Bakan ?elik d?n, E?itim Bir-Sen y?neticilerini de kabul etti. E?itim Bir-Sen Genel Ba?kan? Ahmet G?ndo?mu??un ?s?zle?melilere kadro verilmesi? talebi ?zerine Bakan ?elik, kadrolu atamalara s?zle?meli ??retmenlerin de ba?vurabilece?ini s?yledi.


Bakan ?elik d?n, E?itim Bir-Sen y?neticilerini de kabul etti. E?itim Bir-Sen Genel Ba?kan? Ahmet G?ndo?mu??un ?s?zle?melilere kadro verilmesi? talebi ?zerine Bakan ?elik, kadrolu atamalara s?zle?meli ??retmenlerin de ba?vurabilece?ini s?yledi. S?zle?meli ??retmenlerin i? g?vencesinden yoksun olmad???n? iddia eden ?elik, bir yandan da s?zle?melilere ?performans? uyar?s?nda bulundu.
?elik, ???ini hakk?yla yapt???, performans? y?ksek oldu?u s?rece sorun yok? dedi.
E?itim Bir-Sen Ba?kan? G?ndo?mu?, promosyon sorununa da dikkat ?ekerek, milletvekilleri promosyonlardan yararlan?rken, ??retmenlerin yararlanamad???n? aktard?. G?ndo?mu??un bu s?zlerine sinirlenen Bakan ?elik, ?Milletvekili saplant?n?zdan kurtulun? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net