Sar???nl?kta ?srar yok

Bir Amerikan dergisinin sa? tercihi hakk?nda yapt??? anket, kad?nlar?n 'sar???nl?k' saplant?s?ndan kurtuldu?unu g?sterdi.


Bir Amerikan dergisinin sa? tercihi hakk?nda yapt??? anket, kad?nlar?n 'sar???nl?k' saplant?s?ndan kurtuldu?unu g?sterdi. ?In touch? adl? derginin anketine kat?lanlar, en ?ok ?nl? y?ld?z Jennifer Aniston'?n sa?lar?n? be?endiklerini belirtti. "En ?ok ?stenen Y?ld?z Sa? Stilleri" adl? anket sonu?lar?, "Friends" dizisinde canland?rd??? Rachel Green karakteriyle ekranlarda boy g?stermeye ba?lad??? d?nemde bal rengi, uzun sa?lar?yla dikkat ?eken Aniston'?n bu ?zelli?ini kaybetmedi?ini ortaya koydu. Derginin
anketine g?re, Jessica Simpson, Jessica Alba, Rachel Bilson, Beyonce Knowles da kad?nlar?n sa? stiline en ?ok sahip olmak istedi?i y?ld?zlar aras?nda.
www.evrensel.net