Yeni pi rekoru ?in?den

?inli ??renci, pi ondal?k basamakta Gu?nness rekoru k?rd?. ?inli bir mast?r ??rencisine, pi say?s?n? 67 bin 890'?nc? ondal?k basama?a kadar ezberledi?inden dolay? D?nya Guinness Rekorlar? belgesi verildi.


?inli ??renci, pi ondal?k basamakta Gu?nness rekoru k?rd?. ?inli bir mast?r ??rencisine, pi say?s?n? 67 bin 890'?nc? ondal?k basama?a kadar ezberledi?inden dolay? D?nya Guinness Rekorlar? belgesi verildi. Yerel medyan?n haberine g?re, ?in Kuzeybat? Bilim Teknoloji Tar?m ve Orman ?niversitesi'nden, mast?r ??rencisi Lu Chao (24), 20 Kas?m 2005'te matematikteki pi say?s?n? 67 bin 890'?nc? ondal?k basama?a kadar ezberledi. Lu'nun s?z konusu ba?ar?y? 24 saat 4 dakikada ger?ekle?tirdi?i kaydedildi. Lu, kendisinin, pi say?s?n?n de?erini ezberlemeye ilk olarak 2004'te giri?ti?ini ve en iyi derecesinin 90 bininci ondal?k basama?a kadar oldu?unu s?yledi. ?nceki rekor ise 1995'te 4 bin 219'uncu ondal?k basama?a kadar ezberleyen bir Japon'a ait. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net