Limon ?reticilerinden eylem

Mersin?in Erdemli il?esine ba?l? T?m?k beldesinde turun?gil t?ketimini art?rmak amac?yla d?zenlenen ?Limon Hasat G?n??nde, bir grup limon ?reticisi, ?r?nlerinin para etmedi?ini belirterek eylem yapt?.


Mersin?in Erdemli il?esine ba?l? T?m?k beldesinde turun?gil t?ketimini art?rmak amac?yla d?zenlenen ?Limon Hasat G?n??nde, bir grup limon ?reticisi, ?r?nlerinin para etmedi?ini belirterek eylem yapt?.
T?m?k?te hasat t?reni i?in alana gelen limon ?reticileri, limonun para etmedi?ini ancak burada ?enlik d?zenlendi?ini belirterek, eylem yapt?lar. Jandarman?n m?dahale etti?i eylemde, 5 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Eylemcilerin g?zalt?na al?nmas? s?ras?nda baz? vatanda?lar, D-400 karayolunu trafi?e kapatarak, h?k?met aleyhine sloganlar att?lar. 3-4 dakika s?ren protesto, takviye g?venlik g??lerinin gelmesiyle sona erdi.(Mersin/EVRENSEL)
www.evrensel.net