??mez: Cargill yasas? ABD?nin iste?i

AKP Bal?kesir Milletvekili Turhan ??mez, kamuoyunda Cargill yasas? olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Kanunu?nun ABD istedi?i i?in g?ndeme geldi?ini savundu.


AKP Bal?kesir Milletvekili Turhan ??mez, kamuoyunda Cargill yasas? olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Kanunu?nun ABD istedi?i i?in g?ndeme geldi?ini savundu.
Kayseri?de d?zenlenen ?T?rkiye?yi Bekleyen Tehditler? konulu konferansa konu?mac? olarak kat?lan ??mez, ge?ti?imiz per?embe g?n? Meclis?te kabul edilen ve ABD ?irketi Cargill?e af getirdi?i gerek?esiyle tart??malara neden olan yasay? ele?tirdi. S?z konusu yasan?n ABD istedi?i i?in g?ndeme geldi?ini ifade eden ??mez, ?Eller buna g?re yukar? kalk?p a?a?? inecek. Ben komisyona, uyar?c? mahiyette mektup yazd?m. Ama, yine de g?r???lmeye devam ediliyor? diye konu?tu. ??mez, G?mr?k Birli?i Antla?mas??n?n da Osmanl? Devleti?nin ??k???n? h?zland?ran ve 1838?de imzalanan Balta Liman? S?zle?mesi?ne benzedi?ini anlatt?. Alt kimlik ?st kimlik tart??mas?na da de?inen ??mez, ?T?rkiye mozaik de?il mermerdir? iddias?nda bulundu. (Kayseri/EVRENSEL)
www.evrensel.net