Hapkido zirvesi Tuzla?da yap?ld?

2. Uluslararas? Hapkido Zirvesi ?stanbul Tuzla?da 15-19 Kas?m tarihleri aras?nda yap?ld?.


2. Uluslararas? Hapkido Zirvesi ?stanbul Tuzla?da 15-19 Kas?m tarihleri aras?nda yap?ld?.
11 ?lkenin kat?ld??? zirve kapsam?nda antren?r ve hakem seminerleri de d?zenlendi.
Semineri veren D?nya Hapkido Federasyonu (WHMAF) ba?kan? ve Chun Cheon ?niversitesi Judo, Taekwondo, Hapkido Ana Bilim dal? ba?kan?, Kore Genelkurmay? ve Polis Te?kilat? E?itim uzman? Prof Don Oh Choi organizasyonda eme?i ge?enlere te?ekk?r ederken, organizasyona kat?lan T?rk ve Yunan ekipleri de k?sa bir g?steri sundular.
Hapkido nedir?
Hap: Beden ve ruhun uyumlu birlikteli?i. Ki: Ya?am ve beden enerjisi,i? enerji. Do: E?itim yolu, sanat.
Bu ?? s?zc???n birle?mesiyle olu?an ?Hapkido? terimi; beden, ruh ve i? enerjinin uyumlu birlikteli?i temeline dayand?r?lan, Kore k?kenli bir savunma bi?imidir. Hapkido geni? bir yelpazede; kol ve ayak eklem kilitlemeleri, f?rlatma, her t?rl? ayak teknikleri, el teknikleri ile akrobatik jimnastik, e?me, b?kme ve sinir noktalar?na bask? tekniklerinin yan?nda, ate?siz her t?rl? silah? ustaca kullanmay?, g?nl?k hayatta kullan?lan e?yalar? savunma i?in bir araca d?n??t?rmeyi ??retir.
Hapkido, bir spordan daha ?ok, me?ru m?dafaaya y?nelik bir savunma bi?imidir. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net