??abuk toparland?k?

S?per Lig?de Sivasspor?u 3-1 yenen Galatasaray?da Teknik Direkt?r Erik Gerets, ?ampiyonlar Ligi?nde al?nan Bordeaux ma?lubiyeti sonras? tak?m?n?n ?abuk toparland???n? belirtti.


S?per Lig?de Sivasspor?u 3-1 yenen Galatasaray?da Teknik Direkt?r Erik Gerets, ?ampiyonlar Ligi?nde al?nan Bordeaux ma?lubiyeti sonras? tak?m?n?n ?abuk toparland???n? belirtti.
Erik Gerets, ma? sonras? d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Sivasspor kar??s?nda ilk yar? istedikleri oyunu sahaya yans?tt?klar?n? belirterek, ?Bu da tak?m?n reaksiyonuydu. ?lk yar? m?thi? futbol oynad?k, skor 5-0 bile olabilirdi. Herkes ?ok ?st?n performans g?sterdi? dedi. ?kinci devre ayn? seviyede m?cadele etmediklerini dile getiren Bel?ikal? ?al??t?r?c?, ?Hafta i?i yapt???m?z m?cadele yorulmam?zda etken olabilir. 3 puan? kazand???m?z i?in memnunuz. Ama ikinci devre ayn? seviyede devam etseydik daha iyi sonu? al?rd?k? diye konu?tu.
?F.Bah?e ma?? bir ?ans?
Gerets, gelecek hafta kar??la?acaklar? Fenerbah?e ma??n? da kendileri a??s?ndan ?ans olarak g?rd?klerini s?yledi. Bel?ikal? ?al??t?r?c?, 6 y?ld?r Fenerbah?e ile d?? sahada yapt?klar? ma?lar? kazanamad?klar?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine, ?Fenerbah?e ma??n? bir ?ans olarak g?r?yoruz, ne kadar fazla zaman bir yerde kazan?lm?yorsa, ?ans o kadar artar. Rakibimiz de formda, son ma??nda da iyi oynad?? dedi. ?Bel?ika?da bir antren?r olsayd?n?z, bu ma?ta kimi ?ansl? g?r?rd?n?z?? sorusunu da yan?tlayan Gerets, ??yle olsayd?m bas?n?n s?ylediklerine inanmak zorunda kal?rd?m. Bas?n da Galatasaray?a ?ans tan?m?yor. ?ok ??k?r ki Galatasaray??n ba??nday?m ve Fenerbah?e?yi yenece?imize inan?yorum? diye konu?tu.
G.Saray?a ceza gelebilir!
Galatasarayl? taraftarlar, Sivasspor ma?? s?ras?nda, ?zellikle kar??la?man?n ikinci yar?s?nda Fenerbah?e?ye y?nelik k?f?rl? tezah?rat yapt?lar. Federasyon temsilcilerinin, k?f?rl? tezah?rat? rapor etti?i ve Galatasaray?a ceza verilebilece?i bildirildi. (SPOR SERV?S?)
Derbi haz?rl?klar? ba?lad?
Galatasaray, Pazar g?n? Fenerbah?e ile yapaca?? derbi ma??n haz?rl?klar?na ara vermeden ba?lad?. Florya Metin Oktay Tesisleri?nde teknik direkt?r Erik Gerets y?netiminde ba?layan ve 1 saat 15 dakika s?ren antrenmanda, Sivasspor kar??la?mas?nda yer alan futbolcular ko?u yapmakla yetinirken, di?erleri kondisyon ve ?ut ?al??mas?n?n ard?ndan dar sahada yapt?klar? ?ift kale ma?la idman? tamamlad?. Sakatl?klar? bulunan Carrusca ve Ayd?n tak?mdan ayr? kondisyoner e?li?inde ko?u yaparken, Hakan, Orhan ve Sivasspor ma??n? a?r?lar? nedeniyle tamamlayamayan Arda ?al??maya kat?lmad?. Kul?p doktoru Murat ?evik, Arda?n?n tedavisine bug?n ba?lad?klar?n? ve yar?n da s?rd?receklerini ifade ederek, Fenerbah?e ma??na yeti?tirmeye ?al??acaklar?n? s?yledi. Sar?-k?rm?z? tak?m, Fenerbah?e ma?? haz?rl?klar?n? yar?n yapaca?? antrenmanla s?rd?recek.
www.evrensel.net