?DP Bursa?da zeytin i?in eylem yapt?

?DP?nin ?Topra??ma, Suyuma, ?r?n?me Sahip ??k?yorum? adl? eylemi d?n ger?ekle?tirildi. TMMOB, ?n?aat Odalar? Birli?i, DO?ADER ve KESK?in destek verdi?i eyleme, Ayvac?k Akhisar?dan t?t?n ?reticileri de kat?ld?.


?DP?nin ?Topra??ma, Suyuma, ?r?n?me Sahip ??k?yorum? adl? eylemi d?n ger?ekle?tirildi. TMMOB, ?n?aat Odalar? Birli?i, DO?ADER ve KESK?in destek verdi?i eyleme, Ayvac?k Akhisar?dan t?t?n ?reticileri de kat?ld?.
Orhangazi Terminali?nde toplanan yakla??k bin ki?i buradan Cumhuriyet Meydan??na y?r?d?. Y?r?y?? s?ras?nda s?k s?k ??reten biziz y?neten de biz olaca??z?, ??ift?i uyuma topra??na sahip ??k?, ?AKP elini k?yl?n?n ?zerinden ?ek? sloganlar? at?ld?. Burada konu?an ?DP Genel Ba?kan? Hayri Kozano?lu ise Cargill i?in ??kacak ?zel yasan?n sadece Orhangazi?nin do?as?na de?il, t?m T?rkiye ekonomisi ve ?eker ?reticilerine zarar verdi?ini s?yledi.
T?rkiye ?ift?i Sendikalar? Ba?kan? Abdullah Aysu, zeytin ?reticilerinin ya?ad??? s?k?nt?lar? anlatt?. Zeytin ?reticileri de k?rs?den yapt?klar? konu?malarla sorunlar?n? dile getirdiler. Mazottan ilaca kadar her ?eye zam yap?l?rken ?r?n fiyatlar?n?n d??t???n? ve zarar ettiklerini dile getiren ?reticiler, ?Toptanc?daki zeytin fiyatlar? art?yor. T?keticiye yans?yan ?r?n fiyatlar? artarken, ?reticiye yans?yan ?r?n fiyatlar? azal?yor? dediler. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net