Saadet Partisi Papa?y? istemiyor

Saadet Partisi taraf?ndan ?a?layan Meydan??nda d?n d?zenlenen ?Cahil ve Sinsi Papa Gelmesin? mitinginde, yar?n T?rkiye?ye gelecek Papa 16. Benediktus?a ?fke hakimdi. 15 binin ?zerinde ki?inin kat?ld??? mitingde s?k s?k tekbir getirilirken, ?Zincirler k?r?ls?n Ayosofya a??ls?n?, ?Diyalogcular m?jde baban?z geliyor?, ?K??k kamusal alan Papa o k?yafetle giremez? ve ??stanbul?da Vatikan istemiyoruz? d?vizleri ta??nd?.


Saadet Partisi taraf?ndan ?a?layan Meydan??nda d?n d?zenlenen ?Cahil ve Sinsi Papa Gelmesin? mitinginde, yar?n T?rkiye?ye gelecek Papa 16. Benediktus?a ?fke hakimdi. 15 binin ?zerinde ki?inin kat?ld??? mitingde s?k s?k tekbir getirilirken, ?Zincirler k?r?ls?n Ayosofya a??ls?n?, ?Diyalogcular m?jde baban?z geliyor?, ?K??k kamusal alan Papa o k?yafetle giremez? ve ??stanbul?da Vatikan istemiyoruz? d?vizleri ta??nd?.
Bas?n?n ilgi g?sterdi?i mitingde, k?rs?den yap?lan ?a?r?yla Saadet Partisi?ne yak?nl???yla bilinen TV 5 kanal?na ?Papa gelmesin? mesajlar? g?nderildi. Mitingde Yazar Aytun? Alt?ndal, Saadet Partisi Kad?n Kollar? ?stanbul Ba?kan? Nagihan Asilt?rk, Memur Sen ?stanbul ?ube Ba?kan? Ahmet Yurtman, Saadet Partisi ?stanbul ?l Ba?kan? Osman Yumako?ullar? ve Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan konu?ma yapt?. Sava? denilince akla bat?n?n geldi?ini s?yleyen Saadet Partisi ?stanbul ?l Ba?kan? Osman Yumako?ullar?, ?Siyonizm, evangelizm, Bushizim, Blairizm akla geliyor. Elbette ha?l? i?galleri ve sava? denilince de Vatikan akla geliyor. Sald?rganl?k Vatikan ile ?zde?tir? dedi. Genel Ba?kan Recai Kutan ise ?AB dayatmalar? ile AKP iktidar?ndan kopard???n?z tavizler ile ba?latt???n?z misyonerlik faaliyetleri, ??kartt???n?z vak?flar yasas?, zorlad???n?z Ruhban Okulu?nun a??l??? yetmezmi? gibi, ?imdi de Ayasofya camiini kiliseye d?n??t?rmemizi talep edece?ini bildi?imiz i?in seni (Papa?y?) burada g?rmek istemiyoruz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net