Meslekta?lar?ndan A????ya destek

?l?m orucunun 236. g?n?nde olan Behi? A????y? ziyaret eden avukatlar ellerinde karanfillerle bir g?nl?k a?l?k grevi yapt?.


?l?m orucunun 236. g?n?nde olan Behi? A????y? ziyaret eden avukatlar ellerinde karanfillerle bir g?nl?k a?l?k grevi yapt?.
Tecride Kar?? Avukatlar ad?na a??klama yapan Av. ?zg?r Esen, F tipi cezaevlerinde tutuklu ve h?k?ml?lerin bir veya ?? ki?ilik h?crelerde kald???n? ve bu haliyle F tipi cezaevi uygulamas?n?n tecrit anlam?na geldi?ini ifade etti. Devletin elinde ve denetiminde olan tutuklu ve h?k?ml?lerin yeniden daha a??r bir tecride tabi tutulmakla ikinci bir cezaya ?arpt?r?ld???n? belirten Esen, Adalet Bakanl????na seslenerek F tiplerinde uygulanan tecride son verilmesini talep etti. Avukatlar a??klaman?n ard?ndan destek amac?yla 1 g?nl?k a?l?k grevi yapt?. A???, ?Devlet devletli?ini yapm?yor, m?dahale i?in babam? bile kand?rd?lar. Meslekta?lar?m?n burada olmas? en iyi cevapt?r? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net