Babao?lu?nun kutsal davas?!

K??eyazarlar?n?n Ni?anta???nda kavga etmesinin yank?lar? bir t?rl? bitmiyor. S?ze giren H?ncal Ulu??a yan?t gecikmedi, Sabah??n okur temsilcisi de meseleye el att?.


K??eyazarlar?n?n Ni?anta???nda kavga etmesinin yank?lar? bir t?rl? bitmiyor. S?ze giren H?ncal Ulu??a yan?t gecikmedi, Sabah??n okur temsilcisi de meseleye el att?.
Cumartesi gecesi Okan Bay?lgen?in sundu?u Makina program?na konuk olan Ha?met Babao?lu, ??zg?n?m ama pi?man de?ilim? diyerek tutumunu savunduktan sonra ??yle dedi: ?Bu kavga yazarlar?n de?il ki?ilerin kavgas?d?r.?
Ancak kavga i?in k??eler kullan?lmaya devam ediyor. Pazar g?n?, H?ncal Ulu? Sabah?taki k??esinde Ha?met Babao?lu?na destek vererek ??nsan?n u?runa kavga edecek bir davas? olmas? ne g?zel? dedi ve Babao?lu i?in ?James Bond?, ???valye? gibi ifadeler kulland?. Bu durumda ?dava?, ?sevdi?i kad?n? oluyordu. H?rriyet?te Ahmet Hakan??n yan?t? gecikmedi. Yazar ?Kavga eden, k?f?r eden, kur?un s?kan, h?yk?ren, ?iddet uygulayan, kemik k?ran, tokat atan, a?a??layan, rezalet ??karan herkesin, mutlaka ama mutlaka bir ?dava?s? vard?r? diye yazd?.
R?portaj?n kayd? yay?nda
Ha?met Babao?lu?nun ?Ni?anta?? kavgas??n?n ard?ndan Sabah?a yapt??? a??klamada Ali Boratav?a atfen aktard??? s?zlere Boratav?dan itiraz geldi. Sabah gazetesi okur temsilcisine ba?vuran Boratav, ?ben de iki tokat atay?m? dedi?i y?n?ndeki a??klamay? yalanlad?. R?portaj? yapan muhabir ise haberini savundu. Bunun ?zerine Sabah??n okur temsilcisi Yavuz Baydar r?portaj?n kayd?n? gazetenin internet sitesine koyduklar?n? a??klad?. Baydar??n kavga ve at??malar hakk?nda yorum yapmaktan ?zellikle ka??nmas? dikkat ?ekti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net