ABF?de y?netim de?i?ti

Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) Ola?an?st? Kongresi?nde, eski Genel Ba?kan Selahattin ?zel?in listesi yeni y?netimi olu?turdu.


Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) Ola?an?st? Kongresi?nde, eski Genel Ba?kan Selahattin ?zel?in listesi yeni y?netimi olu?turdu.
ABF?nin Ola?an?st? Kongresi ?nceki g?n Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Merkezi?nde yap?ld?. Mevcut Genel Ba?kan Atilla Erden ile eski Genel Ba?kan Selahattin ?zel?in listesinin yar??t??? kongrede, ?zel?in listesi, 97 delegenin 51?inin oyunu alarak se?imi kazan?rken, Atilla Erden?in listesi 46 oyda kald?.
Kongrenin ard?ndan g?rev da??l?m?n? yapan yeni ABF y?netimi genel ba?kanl??a, Selahattin ?zel?i, genel ba?kan yard?mc?l?klar?na Abbas Tan ve Muharrem Erkan??, genel sekreterli?e Turan Eser?i, saymanl??a da Mehmet Uzuner?i se?ti.
Kurultay yap?lacak
Federasyonun internet sitesinde ?herkesi kucaklayaca??z? a??klamas? yapan Selahattin ?zel, siyasal s?reci tart??mak, Alevi hareketinin ortak y?nelimini tespit etmek i?in Program Kurultay? ve ?2. Alevi Konferans??n? toplayacaklar?n? bildirdi.
Se?imleri kaybeden Atilla Erden ba?kanl???ndaki liste ?u isimlerden olu?tu; Fevzi G?m??, Ali Kenano?lu, Kaz?m Gen?, Ne?e Ceyhan, Kamil Ate?o?ullar?, S?leyman Diyaro?lu, Selver G??er, ?smail Metin, H?seyin G???er, Muzaffer ?zden, Kelime Ata, Erg?l ?anl?, Metin Han, ?nder Ayd?n, Musa Kaz?m Engin, Muhterem Akta?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net