Trabzonlu sanat??lar binalar?na sahip ??k?yor

Trabzon?daki sanat kurulu?lar?n?n temsilcileri sanat galerisi olarak kullan?lan eski valilik binas?n?n adliyeye devredilmesine kar?? m?cadele edeceklerini, yapt?klar? bas?n toplant?s?yla duyurdu.


Trabzon?daki sanat kurulu?lar?n?n temsilcileri sanat galerisi olarak kullan?lan eski valilik binas?n?n adliyeye devredilmesine kar?? m?cadele edeceklerini, yapt?klar? bas?n toplant?s?yla duyurdu. Ortak hareket edebilmek i?in bir platform olu?turma karar? alan sanat kurulu?lar?n?n temsilcileri, ?K?lt?r binama dokunma!? isimli kampanya ba?latacaklar?n?, bu ba?lamda yerel ve ulusal t?m ayd?n ve yazarlar?n harekete ge?irilmesine ?al??acaklar?n? ve sonu? al?nana kadar m?cadele edeceklerini ifade ettiler.
Eskiden valilik olarak hizmet veren K?lt?r ve Turizm M?d?rl??? Binas?, arkas?nda ise H?seyin Kazaz K?lt?r Merkezi ile Ortahisar Mahallesi?ni adeta Trabzon?un k?lt?r merkezi haline getiriyordu. Binan?n bir b?l?m?n?n adliyeye devredilmesi i?in al?nan karar Trabzon?daki sanatseverlerin tepkisini ?ekmi?ti. (Trabzon/EVRENSEL)
www.evrensel.net