Asker s?n?rdan geri ?ekiliyor

Asker s?n?rdan geri ?ekiliyor

HPG?ye y?nelik operasyonlar d?zenlemek amac?yla ?ran ve Federal K?rdistan B?lgesi (Kuzey Irak) s?n?r?na y???lan askerler, geri ?ekilme haz?rl???na girdi.


HPG?ye y?nelik operasyonlar d?zenlemek amac?yla ?ran ve Federal K?rdistan B?lgesi (Kuzey Irak) s?n?r?na y???lan askerler, geri ?ekilme haz?rl???na girdi.
Edinilen bilgilere g?re, Y?ksekova ve ?emdinli ?zerinden, mart ay?ndan itibaren ?ran ve Federal K?rdistan B?lgesi s?n?rlar?nda konu?land?r?lan TSK?ya ba?l? 250 bin asker, geri d?nme haz?rl?klar?na ba?lad?. ?lk etapta ?emdinli ?zerinden Federal K?rdistan B?lgesi s?n?r?na yerle?tirilen ?ok say?da asker, tank ve top y?kl? 15 TIR e?li?inde ?nceki ak?am Y?ksekova?ya geri d?nd?.
?u anda Y?ksekova Tugay Komutanl??? sahas? i?inde tutulan askeri m?himmat ile askerlerin, geldikleri bat? illerine geri d?n?p d?nmeyecekleri konusunda bilgi al?namad?.
Bu arada bat? illerinden gelen ?ok say?da bo? otob?s?n, s?n?r b?lgelerine gitti?i g?r?ld?. Otob?slerin, askerleri ta??mas? bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net