D??i?leri servisini bi?en ?of?re a??r ceza

Sincan 1. A??r Ceza Mahkemesi, Ankara?da, 8?i D??i?leri Bakanl??? personeli, 9 ki?inin ?ld???, 16 ki?inin de yaraland??? trafik kazas?n?n duru?mas?nda ?zel halk otob?s? s?r?c?s? Celal Bozkurt?a 22 y?l 6 ay hapis cezas? verdi.


Sincan 1. A??r Ceza Mahkemesi, Ankara?da, 8?i D??i?leri Bakanl??? personeli, 9 ki?inin ?ld???, 16 ki?inin de yaraland??? trafik kazas?n?n duru?mas?nda ?zel halk otob?s? s?r?c?s? Celal Bozkurt?a 22 y?l 6 ay hapis cezas? verdi. Mahkeme, san?k Celal Bozkurt?un ilk olarak eylemine uyan 5237 say?l? TCK?n?n 85/2. maddesi gere?ince, kanunda h?kmedilen cezan?n ?st s?n?r? olan 15 y?l hapis cezas?na ?arpt?rd?. Ard?ndan mahkeme, Bozkurt?un cezas?n? 22 y?l 6 aya ??kard?. Mahkeme karar?na g?re Bozkurt?un ehliyetine ?? y?l el konulacak. Bozkurt?un kazada hayat?n? kaybedenlerin yak?nlar? ile yaralananlara avukatl?k asgari ?cret tarifesine g?re 900?er YTL vekalet ?creti ?deyecek.
23 Ocak 2006?da Bat?kent Kav?a?? yak?nlar?ndan Celal Bozkurt idaresindeki ?zel halk otob?s?, Ferhat ?zel?in kulland??? servis arac?na arkadan ?arpt?ktan sonra, bariyerleri a?arak kar?? y?nde gelmekte olan 06 C 3328 plakal? Avni ?l?e y?netimindeki D??i?leri Bakanl????n?n idari personelini ta??yan servis arac?na ?arpm??t?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net