Truman Show (kanal 1 22.10)

Beyazperdedeki en iyi medya ele?tirilerinden biri. Film, kendine ait oldu?unu sand??? hayat?n?n asl?nda bir televizyon dizisi oldu?unu ??renen Truman??n d??t??? trajik durumu mizahi bir dille anlat?yor.

Beyazperdedeki en iyi medya ele?tirilerinden biri. Film, kendine ait oldu?unu sand??? hayat?n?n asl?nda bir televizyon dizisi oldu?unu ??renen Truman??n d??t??? trajik durumu mizahi bir dille anlat?yor. Evlilik d??? bir ?ocuk olan Truman, bir televizyon ?irketine evlatl?k verilir. ?irketin kendini adeta tanr? gibi g?ren yap?mc?s? Christof, Truman?? al?r ve bir televizyon dizisi haz?rlar. Truman art?k bu dizi i?inde b?y?yecek, ya?am?n?n her an? 24 saat boyunca televizyondan canl? olarak milyonlarca insan taraf?ndan izlenecektir. Herkes onu tan?r, ?ocuklu?una, a?klar?na, en ?zel anlar?na tan?k olur ve bundan tek haberi olmayan Truman?d?r.
www.evrensel.net