Ankara'da ?spanyol r?zgar?

?spanya'n?n Ankara B?y?kel?ili?i ve Ankara Sinema K?lt?r Derne?i'nce d?zenlenen ?spanyol Filmleri Haftas? yar?n Jose Corbacho ve Juan Cruz'un "Tapas" filmiyle ba?l?yor.


?spanya'n?n Ankara B?y?kel?ili?i ve Ankara Sinema K?lt?r Derne?i'nce d?zenlenen ?spanyol Filmleri Haftas? yar?n Jose Corbacho ve Juan Cruz'un "Tapas" filmiyle ba?l?yor.
Festival kapsam?nda aralar?nda Carlos Saura'n?n da bulundu?u ?spanyol y?netmenlerin filmleri sinemaseverlerle bulu?acak. Ayr?ca d?zenlenen s?yle?ilerde de ?spanyol sinemas? ve d?nya sanat?na etkileri tart???lacak.
G?sterimleri T?ze Ankopal Sinemas?'nda ger?ekle?tirilecek festivalde, "Tapas"?n y?netmeni Jose Corbacho, filminin g?sterimi ?ncesinde, ?spanyol film ele?tirmeni Oscar Peyrou ise 2 Aral?kta ger?ekle?tirilecek s?yle?ilere kat?lacaklar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net