YA? yar?n toplan?yor

Y?ksek Askeri ??ra?n?n (YA?) bu y?lki ikinci ola?an toplant?s?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ba?kanl???nda yar?n yap?lacak.


Y?ksek Askeri ??ra?n?n (YA?) bu y?lki ikinci ola?an toplant?s?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ba?kanl???nda yar?n yap?lacak.
Genelkurmay Ba?kanl??? Karargah? ?akmak Salonu?ndaki toplant?da, ba?ta T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK) personel, e?itim, disiplin konular? olmak ?zere planl? faaliyetlerle ilgili de?erlendirmelerde bulunulacak. Toplant?ya, Ba?bakan Erdo?an??n yan? s?ra Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Yener Karahano?lu, Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Faruk C?mert, Jandarma Genel Komutan? Orgeneral I??k Ko?aner, 1. Ordu Komutan? Orgeneral Fethi Remzi Tuncel, 2. Ordu Komutan? Orgeneral Hasan I?s?z, 3.
Ordu Komutan? Orgeneral ?smail Ko?man, Ege Ordusu Komutan? Orgeneral ??kr? Sar????k, Kara Kuvvetleri Komutanl??? Kurmay Ba?kan? Orgeneral Atila I??k, Harp Akademileri Komutan? Orgeneral Aydo?an Babao?lu, Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, Donanma Komutan? Oramiral Muzaffer Metin Ata? ile Kara Kuvvetleri E?itim ve Doktrin Komutan? Orgeneral Orhan Y?ney kat?lacak.
??ra ?yeleri, ??le saatlerinde An?tkabir?i ziyaret ederek, Atat?rk??n kabrine ?elenk koyacak ve sayg? duru?unda bulunacak. ??ra ?al??malar?n?n tamamlanmas?n?n ard?ndan al?nan kararlar, Cumhurba?kan? Sezer?in onay?na sunulacak. Kararlar, daha sonra, Genelkurmay Ba?kanl??? Genel Sekreterli?i taraf?ndan duyurulacak. ??rada, yar?n orgeneralli?e terfi eden Orgeneral I?s?z ile Orgeneral I??k ilk kez yer alacak. (AnkaraEVRENSEL)
www.evrensel.net