Cumhuriyet savc?s? silah?yla intihar etti

Ardahan?a 2 ay ?nce atanan 17 y?ll?k Cumhuriyet Savc?s? Fikret S?mb?l (44), kendi ruhsatl? silah? ile kafas?na s?kt??? kur?unla hayat?na son verdi.


Ardahan?a 2 ay ?nce atanan 17 y?ll?k Cumhuriyet Savc?s? Fikret S?mb?l (44), kendi ruhsatl? silah? ile kafas?na s?kt??? kur?unla hayat?na son verdi.
Gece saat 01.30 sular?nda ya?anan olay, savc?n?n ailesi birlikte oturdu?u evde oldu. Kendi ruhsatl? silah? ile hayat?na son veren S?mb?l??n, neden b?yle bir ?ey yapt??? bilinmiyor. Savc?n?n cesedi otopsi yap?lmak ?zere Trabzon Adli T?p Kurumu?na g?nderildi.
Ardahan Ba?savc?s? Cemil Akdeniz, S?mb?l??n intihar?yla ilgili soru?turman?n s?rd?r?ld???n? s?yledi. Cemil Akdeniz, AA muhabirine yapt??? a??klamada, S?mb?l??n intihar? nedeniyle b?y?k ?z?nt? ya?ad?klar?n? belirterek, ??u an olayla ilgili soru?turma ba?lam??t?r. ?n?m?zdeki g?nlerde olay netle?ecek? dedi.
Cumhuriyet Savc?s? Fikret S?mb?l, daha ?nce Van??n Saray il?esinde ?ekspres? ad? verilen akaryak?t ka?ak??l??? operasyonunu y?netmi? ve operasyon kapsam?nda, 2002 y?l?nda jandarma birlikleri Ankara?ya giderek ?evre Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Niyazi ?akmak, ?evre Kirlili?ini ?nleme ve Kontrol Genel M?d?r? Sami A??rg?n ile Genel M?d?r Yard?mc?s? T?lin Basa, ?l??m ?zleme Daire Ba?kanl??? Laboratuvar ?zleme ve Kontrol ?ube M?d?r? Fatih Erkal ve Memur G?l?en Baykal?? g?zalt?na alm??t?.
Saray?a getirilerek sorgulanan 5 b?rokrat?n, 700 bin dolar r??vet ald??? iddia edilmi?ti.
Sald?r?ya u?ram??t?
?Ekspres? operasyonundan bir y?l ?nce de Tunceli?nin Ovac?k il?esinde Cumhuriyet Savc?s? olarak g?rev yapan Fikret S?mb?l??n bulundu?u otomobile, ate? a??lm?? ve S?mb?l?e eskortluk yapan 2 er yaralanm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net