Y?ld?zlar ger?ekte parlam?yor

Sinema, m?zik ve podyum d?nyas?n?n kimi ?nl?leri, k?t? al??kanl?klar, ?zel hayatlar?ndaki dalgalanma ve yasalarla problemleri y?z?nden s?k?nt?l? g?nler ya??yor.

Sinema, m?zik ve podyum d?nyas?n?n kimi ?nl?leri, k?t? al??kanl?klar, ?zel hayatlar?ndaki dalgalanma ve yasalarla problemleri y?z?nden s?k?nt?l? g?nler ya??yor. Hollywood'un parlak d?nyas?nda kimi zaman k?rm?z? hal? ?zerinde sal?n?rken, kimi zaman sahnede alk??lar aras?nda g?rd???m?z y?ld?zlar, her zaman ayn? ???lt?y? sa?m?yor. Oscar?l? ?nl? oyuncu Mel Gibson, alkoll? olarak direksiyon ba??nda yakalanm?? ve Musevilere hakaret etmi?ti. Sinema d?nyas?n?n ba?ar?l? Oscar?l? oyuncusu Robin Williams ve Grammy ?d?ll? Avustralyal? ?ark?c? Keith Urban da alkolle ba?? dertte olan ?nl?lerden. Podyum d?nyas?na f?rt?na gibi giren Kate Moss ise uyu?turucu kullanan foto?raflar?n?n yay?nlanmas?yla iyice ini?e ge?ti.
www.evrensel.net