?abuk rahatlad?lar

Papa 16. Benediktus?un T?rkiye ziyareti, medya taraf?ndan heyecanla takip ediliyor. Ziyaret ?ncesi ?ok endi?eli ve tepkili davranan gazeteler, hem Ba?bakan Erdo?an??n k?sa havaalan? g?r??mesine, hem de Papa?n?n ?T?rkiye?nin AB ?yeli?ine destek? s?zlerine ?ok sevindi.


Papa 16. Benediktus?un T?rkiye ziyareti, medya taraf?ndan heyecanla takip ediliyor. Ziyaret ?ncesi ?ok endi?eli ve tepkili davranan gazeteler, hem Ba?bakan Erdo?an??n k?sa havaalan? g?r??mesine, hem de Papa?n?n ?T?rkiye?nin AB ?yeli?ine destek? s?zlerine ?ok sevindi.
D?nk? gazete man?etlerine, Papa g?r??mesi ??yle yans?d?: ?G?zel ba?lad?? (H?rriyet), ?Allah bozmas?n? (Posta), ?Ha?s?z sefer? (Sabah), ?Papa?dan diyalog ?a?r?s?? (Milliyet), ??nce AB deste?i sonra bar?? mesaj? verdi? (Zaman), ?S?rpriz AB deste?i? (Vatan), ?Rest jest oldu? (Ak?am), ?Papa?dan s?rpriz? (Cumhuriyet), ?Aya??n?n tozuyla AB deste?i? (Yeni ?afak), ?En ruhani destek: T?rkiye?nin yeri AB? (Radikal), ?D?n d?nd?r? (Takvim), ?Din ve ahlak dersi? (Star), ?Tarihi jestler? (Bug?n), ?K??k?e yak??t?? (Vakit).
Oysa daha bir g?n ?nce, gazetelere egemen olan gergin hava, kolay kolay yumu?ayacak gibi g?r?nm?yordu: ?B?y?k s?nav? (Posta), ?Erdo?an?la VIP?te? (H?rriyet), ??elik yele?i reddetti? (Vatan), ?Papa?ya ??sl?m bar??t?r? mesaj?? (Yeni ?afak)...
Medyan?n ?nde gelen simalar?, Papa?dan ?ok Ba?bakan Tayyip Erdo?an?? ?vmeye kararl?yd?. H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, daha ?nce de yazd??? ??yi ki 28 ?ubat olmu?? savunmas?n? s?rd?rd?. ?Kas?mpa?a ruhu? ba?layan ?zk?k, ??yle yazd?: ?Saadet mitingcileri ne kadar geri bir T?rkiye?ye aitse, Erdo?an da o kadar ileri bir T?rkiye?yi temsil ediyor. Yani ger?ek T?rkiye?yi. Yine ayn? ?eyi s?yl?yorum. ?yi ki 28 ?ubat s?reci olmu?. ?yi ki Ba?bakan ve partisi o cemaatten kopmu?...?
Sabah??n genel yay?n y?netmeni Fatih Altayl??n?n da ayn? mitingi hedef g?stermesi dikkat ?ekiciydi: ?Ba?bakan Erdo?an da b?t?n tart??malar?n ve ?zg?ven eksikliklerinin ?zerine ??karak Papa Benedictus?u, protokol kurallar?n? bile umursamayarak u?a??n?n merdivenlerinde kar??lad?. T?rkiye?nin ?zg?venden kaynaklanan cesaretlere ?ok ihtiyac? var.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net