Merkel?den ?neriye destek

Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, AB Komisyonu?nun T?rkiye ile ?yelik m?zakereleri konusunda ald??? karar? tam olarak destekledi?ini s?yledi.


Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, AB Komisyonu?nun T?rkiye ile ?yelik m?zakereleri konusunda ald??? karar? tam olarak destekledi?ini s?yledi. NATO toplant?s? ?er?evesinde Riga?da bulunan Merkel, AB Komisyonu taraf?ndan ?nerilen m?zakerelerin bir ka? ba?l?kta dondurulmas?n?n ?nemli bir sinyal oldu?unu s?yledi. T?rkiye?nin G?ney K?br?s konusunda Ankara Anla?mas? kapsam?nda y?k?ml?l?klerini yerine getirmek zorunda oldu?unu tekrarlayan Merkel, ?Benim iste?im, T?rkiye ?artlar? yetire getirdi?i taktirde m?zakerelerin s?rd?r?lmesidir. Ayr?ca, AB Konseyi?nin 18 ay boyunca T?rkiye?deki ilerlemeleri yak?ndan inceledikten sonra, kapat?lan m?zakere ba?l?klar?n a??l?p a??lmayaca??na karar verilmeli. K?br?s konusunda ise, ancak T?rkiye Ankara Protokol??n? yerine getirdi?i taktirde m?zakere ba?l??? a??labilir? dedi.
Almanya?da Bavyera Ba?bakan? Edmund Stoiber ise, T?rkiye ile s?rd?r?len m?zakerelerin tamamen dondurulmas?n? istiyor. Koalisyon orta?? SPD ise m?zakerelerin devam?ndan yana. (K?ln/EVRENSEL)
www.evrensel.net