T?rkl??? a?a??lama davas?nda beraat

ABD?li Yazar John Tirman??n ?Sava? Ganimetleri: Amerikan Silah Ticaretinin ?nsani Bedeli? adl? kitab?n? yay?nlad??? i?in ?T?rkl???, cumhuriyeti ve TBMM?yi alenen a?a??lamak? ve bas?n yoluyla ?Mustafa Kemal Atat?rk??n an?s?na alenen hakaret etmek?ten 3 y?ldan 13.5 y?la kadar hapis cezas? istemi ile yarg?lanan Aram Yay?nc?l?k Sahibi ve Sorumlu Yaz?i?leri M?d?r? Fatih Ta?, beraat etti.


ABD?li Yazar John Tirman??n ?Sava? Ganimetleri: Amerikan Silah Ticaretinin ?nsani Bedeli? adl? kitab?n? yay?nlad??? i?in ?T?rkl???, cumhuriyeti ve TBMM?yi alenen a?a??lamak? ve bas?n yoluyla ?Mustafa Kemal Atat?rk??n an?s?na alenen hakaret etmek?ten 3 y?ldan 13.5 y?la kadar hapis cezas? istemi ile yarg?lanan Aram Yay?nc?l?k Sahibi ve Sorumlu Yaz?i?leri M?d?r? Fatih Ta?, beraat etti. Ayn? dosya kapsam?nda yarg?lanan ?evirmenler L?tf? Taylan Tosun ve Aysel Y?ld?r?m??n davas? ise zaman a??m?ndan d??t?.
?stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi?ndeki duru?maya, tutuksuz san?klar Aram Yay?nevi?nin sahibi Fatih Ta? ile dava konusu kitab?n ?evirmenleri Aysel Y?ld?r?m ve L?tf? Taylan Tosun kat?ld?.
Duru?mada esas hakk?ndaki g?r???n? a??klayan savc?, Fatih Ta???n, 5187 say?l? Bas?n Kanunu?nun 11. maddesi uyar?nca cezai sorumlulu?u bulunmad??? i?in beraat?na karar verilmesini istedi. M?talaaya kat?ld?klar?n? bildiren san?k avukatlar?n?n ard?ndan s?z alan Ta?, ?Umar?m bu dava, di?er davalara ?rnek olur. Ben, neden bu kadar bu davada s?r?nd?m?? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net