Yar?nlar?m?za sahip ??kal?m

Merhaba. Do?udaki sel felaketinden sonra oradaki karde?lerimizin ac?lar?, ?ekti?i s?k?nt?lar? i?imizde hissettik. Peki ne yapt?k? A??k?as? ?z?lmekten ba?ka hi?bir ?ey...

Merhaba. Do?udaki sel felaketinden sonra oradaki karde?lerimizin ac?lar?, ?ekti?i s?k?nt?lar? i?imizde hissettik. Peki ne yapt?k? A??k?as? ?z?lmekten ba?ka hi?bir ?ey... Ama art?k bir ?eyler yapmam?z gerekiyor. ??nk? bu s?k?nt?lara, ac?lara, ?aresizli?e devlet el atm?yor, ataca?? da yok. Peki kendi halk?na bile sahip ??kmayan bir devletten ne bekliyoruz? Tabii kocaman bir hi?. Bu sorular? kendimize sormal? ve bunu de?i?tirmek i?in elimizden ne geliyorsa onu yapmal?y?z. Art?k ?rg?tl? m?cadelemizin sesini, ???l??a ?evirmenin zaman?. Yakt???m?z her ???k bir umut, bir tebess?m, belki de bir damla mutluluk g?zya??... Bizler de Emek Gen?li?i olarak bir yard?m kampanyas? ba?latt?k. T?m Evrensel okurlar?n?n yard?m?n? bekliyoruz. Sizler de bir gencin kitab?na, so?uktan ???yen bir ninenin h?rkas?na ya da a? olan halk?m?z?n mutluluklar?na ortak olabilirsiniz. Hepimiz el ele ve hep beraber bu karanl?k g?nleri atlatabiliriz. Bunun i?in y?rekten inanmam?z, umudumuzu yitirmememiz gerekir. Sevgilerle selaml?yorum.*Emek genci (Kad?k?y/?STANBUL)
Rojda Ta?*
www.evrensel.net