tembellik anayasas?

 • Madde 1 : ?nsanlar yorgun do?ar dinlenmek i?in ya?ar.


  Madde 1 : ?nsanlar yorgun do?ar dinlenmek i?in ya?ar.
  Madde 2 : ?al??mak yorar.
  Madde 3 : G?nd?z dinlen ki gece rahat edesin.
  Madde 4 : Yata??n? kendini sevdi?in gibi sev, i?inden ??kamayaca??n gibi yap.
  Madde 5 : Yar?n yapabilece?in i?i bug?n yapma.
  Madde 6 : Bug?n?n i?ini yar?na b?rakma, erteleyebilece?in kadar ertele.
  Madde 7 : Dinlenen birini g?r?nce otur ona yard?m et.
  Madde 8 : Oturmak m?mk?nse ayakta durma, yatmak m?mk?nse oturma.
  Madde 9 : Tembellikten kimse ?lmemi?.
  Madde 10 : ?al??ma iste?i duyunca bir yere otur iste?in ge?mesini bekle.
  www.evrensel.net