Bir daha s?yle

Medyan?n Papa ile ??lan-? a?k? mesaisi h?z kesmiyor. Papa?n?n aylard?r tepkilere konu olan s?zlerini bir g?nde unutan gazete ve televizyonlar, T?rkiye?nin AB ?yeli?ine destek verdi?i iddias?nda da ?srarl?.


Medyan?n Papa ile ??lan-? a?k? mesaisi h?z kesmiyor. Papa?n?n aylard?r tepkilere konu olan s?zlerini bir g?nde unutan gazete ve televizyonlar, T?rkiye?nin AB ?yeli?ine destek verdi?i iddias?nda da ?srarl?. Vatikan??n d?zeltme a??klamas? bile, ?T?rk dostu Papa? yay?nlar?n? durdurmaya yetmedi.
Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n ?Papa T?rkiye?nin AB ?yeli?ini destekliyor? a??klamas?n?n hemen ard?ndan Vatikan?dan yap?lan a??klama, medya taraf?ndan ?yalanlama? olarak g?r?lmedi. Bir?ok gazete a??klamay? ve yabanc? bas?nda bu ?eli?kiye dikkat ?eken haberleri g?rmezden geldi. Milliyet, Vatikan??n bu s?zlere ?vurgu yapt???n?? ?ne s?rd?.
D?nk? man?etlere ise, Papa?n?n elinde T?rkiye bayra?? tuttu?u foto?raf? ile ?T?rkleri seviyorum? s?zleri egemen oldu. ?T?rkleri seviyorum? (H?rriyet, man?et), ?Papa?dan T?rk?e ve bayrak jesti? (Milliyet), ?Papa co?tu? (Posta), ?Papa: T?rkleri seviyorum? (Sabah), ?Papaturka? (Star), ?T?rkleri seviyorum? (Takvim), ?T?rk?e ayini T?rk bayra?? ile bitirdi? (Yeni ?afak), ?Papa?dan T?rk?e ve T?rk bayra?? jesti? (Zaman).
?ki g?nd?r ?jestler?, mimikler, haftalard?r yaz?l?p ?izilen ??z?r dileme?, ?Ek?meniklik? gibi tart??malar? bile medyaya unutturdu... (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net