16. Raund (trt 1 20.30)

Amerika?da as?rlard?r dinmeyen ?rk??l???n ibret al?nacak bir ?rne?i daha.

Amerika?da as?rlard?r dinmeyen ?rk??l???n ibret al?nacak bir ?rne?i daha. Ya?anm?? bir ?yk?den uyarlanan filmde, Kas?rga lakapl? orta s?klet boks ?ampiyonu Rubin Carter??n hayat? anlat?l?yor. Carter, bir gece ans?z?n, 3 ki?iyi ?ld?rmek ve y?kl? bir miktarda para ?almakla su?lanarak kendini cezaevinde bulmu?tu. Olay, kamuoyunda b?y?k yank? yapm??, Carter??n masum oldu?una inanan siyahlar?n isyan?na yol a?m??t?. Carter?a destek verenler aras?nda Muhammed Ali ve ?Hurricane? ?ark?s?n? yazan Bob Dylan da var.
www.evrensel.net