Saraco?lu Stad? G.Saray??n kabusu

Galatasaray, Kad?k?y?de son y?llarda ma? kazanmakta olduk?a zorlan?yor.Galatasaray, Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda, ezeli rakibi kar??s?nda son galibiyetini 1999 y?l?nda ald?.


Galatasaray, Kad?k?y?de son y?llarda ma? kazanmakta olduk?a zorlan?yor.
Galatasaray, Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda, ezeli rakibi kar??s?nda son galibiyetini 1999 y?l?nda ald?. 22 Aral?k 1999?da yap?lan lig ma??n? 2-1 kazanan Galatasaray, ezeli rakibiyle daha sonra Kad?k?y?de oynad??? 2?si T?rkiye Kupas?, 6?s? da lig olmak ?zere son 8 resmi ma?ta galibiyete ula?amad?. Bu s?re i?indeki 8 ma?tan 7?sini Fenerbah?e kazan?rken, 1?i berabere sonu?land?. Fenerbah?e?nin son 8 ma?taki 22 gol?ne, Galatasaray 7 golle yan?t verdi.
Bu arada Fenerbah?e, Kad?k?y?deki son 7 kar??la?madan da galibiyetle ayr?lmay? bildi.
42. randevu
Fenerbah?e ile Galatasaray, pazar g?n? Kad?k?y?de 42. kez kar?? kar??ya gelecek. Fenerbah?e Stad??n?n yeniden hizmete girdi?i 1982 y?l?ndan itibaren, taraflar Kad?k?y?de 23?? lig, 9?u TSYD Kupas?, 6?s? T?rkiye Kupas?, 2?si Donanma Kupas?, 1?i de Mehmet?ik Vakf? yarar?na ?zel olmak ?zere 41 ma? yapt?. Geride kalan ma?larda sar?-lacivertliler 21, sar?-k?rm?z?l?lar ise 9 galibiyet al?rken, 11 ma?ta da e?itlik bozulmad?.
Kad?k?y?de Fenerbah?e?nin att??? toplam 88 gole, Galatasaray 57 golle kar??l?k verdi. Fenerbah?e, Galatasaray ile Kad?k?y?de yapt??? t?m ma?larda gol att?. Sar?-lacivertliler, ezeli rakiplerine geride kalan 41 ma?ta da, Kad?k?y?de en az 1 gol atarken; 3 kez 5?er, 1 kez de 6 gol kaydetti. Galatasaray ise Fenerbah?e ile rakip sahada yapt??? 41 ma??n 32?sinde gol att?, yaln?zca 9?unda suskun kald?. Sar?-k?rm?z?l? ekip, deplasmanda 3 kez 4?er gol atma ba?ar?s?n? g?sterdi.
?ki tak?m aras?nda Kad?k?y?de yap?lan ma?lar?n tamam?nda, en az 1 gol at?ld?. Ezeli rakipler aras?nda Kad?k?y?de geride kalan 41 ma?ta da, 0-0?l?k sonuca rastlanmad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net