80?li y?llarda ?ocuk olmak

 • 80?li y?llarda hayat?n?n ilk tecr?belerini ya?am??, ilkokula gitmi?; Kenan Evren?i, Erdal ?n?n??y?, ?zal?? tan?m?? olmak, sopaya laylon po?et ba?layarak sokakta ko?turmak demek... Adile Na?it?ten masal dinlemek demek... He-man, Transformens, Susam Soka?? demek... Okula siyah ?nl?kle gitmek demek... K?le ?saura demek, Ziyaret?iler demek, ithal ?ocu?u demek...


  80?li y?llarda hayat?n?n ilk tecr?belerini ya?am??, ilkokula gitmi?; Kenan Evren?i, Erdal ?n?n??y?, ?zal?? tan?m?? olmak, sopaya laylon po?et ba?layarak sokakta ko?turmak demek... Adile Na?it?ten masal dinlemek demek... He-man, Transformens, Susam Soka?? demek... Okula siyah ?nl?kle gitmek demek... K?le ?saura demek, Ziyaret?iler demek, ithal ?ocu?u demek...
  ?Moruk? demek, ?Her?ld yani? demek... Hey Cor? versene bor? talebine, olmaz Mayk?l bende de yok, kar??l???n? kullanmak demek...
  Mahalle ?e?mesinden su i?mek demek, Bayramlar? iple ?ekmek, bayramdan bir g?n ?nce radyodan Bar?? Man?o?nun ?Yar?n Bayram Erken Kalk?n ?ocuklar? ?ark?s?n? dinlemek demek...
  Koltuk alt?ndaki topla okul bah?esine yaln?z girerken ?Nas?l olsa oynayacak birileri vard?r? demek...
  Eti kemik ge?iyor, demek...
  B?y?te? ile ka??t yakmak, 9 voltluk pile dilini s?r?p o ek?i tad? almak, sinek ilac? arabalar?n?n arkas?nda b?rakt??? bulutta deli gibi dola?mak demek...
  Tipe bak demek... Resimli futbolcu kartlar? demek, s?per babanne demek, fantayla kolay? kar??t?rmak demek...
  Leblebi tozu ?ekerken atlat?lan bo?ulma tehlikeleri, sek sek oynamak, kandillerde ?eker, bisk?vi toplamak, m?saitseniz annemler ak?am size gelecek demek...
  Hat?ra defterlerine ?seviyorum ama kimi, en tatl? birisi? diye maniler yazmak demek...
  ?ernobil?e ra?men televizyonda ars?z ars?z ?ay i?en yetkililer demek...
  G?z?n? Kenan Evren?le a?mak demek...
  Gorba?ov?un kafas?ndaki lekenin ne oldu?unu merak etmek, anneye Zeki M?ren?e ?teyze mi, amca m? diyeyim? diye sormak demek...
  TRT 1?de ar?za ??k?p yay?na bir m?ddet ara verildi?inde, ekrana getirilen donuk a?a? yada da? bay?r resmine 10 dakika aral?ks?z bakabilmek demek...
  Evin ?at?s?na 5 metrelik bir anten koyup, ?st?ne de tencere kapa?? ba?layan bir kom?unun sizi televizyonun ?n?ne oturtmas? ve ?at?dan oldu mu diye diye ba??rarak anteni ayarlamaya ?al??mas? demek...
  www.evrensel.net