ka? koyun?


 • Bir g?n da?da gariban bir ?oban zengin a?as?n?n koyunlar?n? otlat?rken yan?na birisi yakla?m??:
  - Hey hem?erim, kolay gelsin. Sana burada ka? koyun oldu?unu s?ylersem bana bir koyun verir misin?


  Bir g?n da?da gariban bir ?oban zengin a?as?n?n koyunlar?n? otlat?rken yan?na birisi yakla?m??:
  - Hey hem?erim, kolay gelsin. Sana burada ka? koyun oldu?unu s?ylersem bana bir koyun verir misin?
  Gariban ?oban biraz d???nm?? ve akl?ndan ?Ulan ben bile burada ka? koyun oldu?unu bazen ?a??r?yorum bu adam nereden bilecek? demi?. Yabanc?ya d?nerek,
  - Tamam! Bilirsen bir tanesi senin, demi?.
  - Tam 548 koyun var.
  - Hem?erim do?ru bildin. Bir koyunu al g?t?r.
  Yabanc? koyunlar?n aras?na dalm?? ve en irisini s?rtlam?? g?t?r?rken ?oban seslenmi?,
  - Hey! Dur bakal?m. Bende senin ad?n?n ne oldu?unu bilirsem koyunu geri b?rakacak m?s?n? Yabanc? kabul edince ?oban:
  - Sen Temelsin.
  - Nereden anlad?n?
  - 548 koyun i?inden davar k?pe?ini s?rtlay?p g?t?ren senden ba?kas? olmazd?.
  www.evrensel.net