buyur buradan yak!

 • Son y?llarda r?portajlarda sorulmu? en ilgin? sorular ve cevaplar?...Alman Bella Dergisi- Uzun s?redir yaln?z ya??yorsunuz, kendi halinde, tek ba??n?za ya?aman?z?n belli bir nedeni var m??


  Son y?llarda r?portajlarda sorulmu? en ilgin? sorular ve cevaplar?...
  Alman Bella Dergisi- Uzun s?redir yaln?z ya??yorsunuz, kendi halinde, tek ba??n?za ya?aman?z?n belli bir nedeni var m??
  Anthony Hopkins- Evet, yaln?z ya??yorum. ??nk? kad?nlardan korkuyorum.
  Bas?n Toplant?s?- ?Y?ld?zlar??n Alt?nda? adl? program?n yap?mc?s? Sel?uk ?obana?lu ?g-string?ten dolgulu sutyene, kulak t?kac?ndan t?ra? k?p???ne kadar ilgin? isteklerde bulundu?unuzu?s?ylemi?ti. Bu konuda siz ne diyorsunuz?
  Y?ld?z Tilbe- Bunlar ahlaki a??klamalar de?il, insanlar?n ?zelliklerinin bu ?ekilde ortaya sa??lmas?n? do?ru bulmuyorum. ?ok ?z?ld?m. ?stelik hayat?m boyunca g-string giymedim. Ben pa?al? don giyiyorum.
  Vatan ?ki- Fatih Terim ?talya?da ?ok sevilmi?ti. Sizin ya?ad???n?z da b?yle bir ?ey de?il miydi?
  Mustafa Denizli- O mahalli bir olayd?. Beni t?m ?lke kucaklam?? durumda. Ben Aachen?de Terim?in ya?ad?klar?na benzer bir ?ey ya?am??t?m ama ?ran ba?ka. En b?y?k rakibimiz ?stiklal. ??kal?m ?stiklal?in Azadi Stad?na, hangi hocaya daha ?ok tezah?rat yap?l?yor siz g?r?n.
  Vatan ?ki- Hocam, di? a?r?d??? zaman ?o?u ki?i ?zerine rak? bas?yor. Bunun bir zarar? var m?d?r?
  Prof. Dr. Hasan Meri?- Rak? dedi?in 45 derece alkol. Dokuyu yakar. Hadi rak? daha az yak?yor. Kolonya basan var. Rak?y?, kolonyay? b?rak bir keresinde bir adam geldi. A?z?n? bir a?t? ki felaket. ?Abi ben kamyon ?of?r?y?m? dedi. Eee dedim. D?n di?im bir a?r?d?, bir a?r?d?... Dayanamad?m ben de a?t?m ak?y? bat?rd?m bezi dedi. Adam direkt asit d?km?? di?inin ?zerine. Ak?m?lat?r dedi?in asit. A?z? ?yle bir yanm?? ki, di?inden de?il a?z?ndan dolay? a?r? ?ekiyor.
  www.evrensel.net