SU


 • An?lar g?zya?lar?na vurdu?unda,
  G?l zaman? bekledi?iniz yolcu gelmedi?inde,
  K??ede her sabah so?ukta ellerini o?u?turarak simit satan o ya?l? dedenin olmayan paltosunu fark etti?inizde,
  Bir yetimhanenin penceresinden uzanan o k???k ?ocuk, yoldan ge?erken sizi fark etti?inde ?anne? diye seslendi?inde,
  Bir dakika durun, d???n?n,,,,


  An?lar g?zya?lar?na vurdu?unda,
  G?l zaman? bekledi?iniz yolcu gelmedi?inde,
  K??ede her sabah so?ukta ellerini o?u?turarak simit satan o ya?l? dedenin olmayan paltosunu fark etti?inizde,
  Bir yetimhanenin penceresinden uzanan o k???k ?ocuk, yoldan ge?erken sizi fark etti?inde ?anne? diye seslendi?inde,
  Bir dakika durun, d???n?n,,,,
  Son tren b?t?n istasyonlardan, beklenen yolcusunu b?rakmadan ge?ip gitti?inde,
  B?t?n istasyonlar ?zlem koktu?unda,
  Yaras?na sar?l?p uyuyan o anne ?ocu?una istedi?i yeme?i pi?iremedi?inde,
  Babalar?n dilsiz, ?ocuklar?n mutlulu?a isteksiz, b?t?n zamanlar yaralar?na tuz bast???nda,
  Ya?mur elbiseli, r?zgar kanatl?, leylek bak??l?, o ?iir tad?nda ki yarinizi bir k?? ak?am?na ve d?n?lmezlere yolcu etti?inizde,
  E?er sefalete, yoksullu?a kesmi? bir ?lkede yaln?zca onurlu bir ya?am? se?tiniz ve bunun bedellerini a??r ?d?yorsan?z,,,
  Bir dakika durun,
  Kendinizi kutlay?n,
  Direnciniz i?in?
  B?t?n saatler zulme,
  B?t?n takvimler yoksullu?a,
  B?t?n zamanlar haks?zl??a vuruyorsa,,,,
  Ve bu zulm?, bu yoksullu?u, bu haks?zl???, bu g?zel ?lkenin o g?zel insanlar?na reva g?renler??
  Bir dakika durun ve gece yatarken yumu?ac?k ku? t?y? yast?klardan ba??n?z? kald?r?n?
  Ve bir vicdan muhasebesi yap?n...
  A?lay?n biraz?

  NOT: Edebiyat??lar Derne?i?nin d?zenlemi? oldu?u ?Cumartesi Sohbetleri?
  etkinli?i kapsam?nda bug?n saat 16.30?da ?Bay?nd?r 2 Sokak No:15 Kat: 4 K?z?lay-ANKARA? adresindeki Alg? Kitabevi?nde ?Kad?n ve ?iir? konulu bir sohbet program? ve imza g?n?m i?in orada olaca??m. Ankaral? de?erli Evrensel okurlar?yla bir arada olabilmek g?zelli?i umuduyla?
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net