Yerel bas?n daha duyarl?

T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erin?, TCK?n?n 301. maddenin de?i?tirilmesini AB istemeden ?nce de g?ndeme getirdiklerini, ancak AB?nin bu maddeleri kullanarak T?rkiye?ye bask? yapmas?n? ve bunu kendi ama?lar? do?rultusunda kullanmaya ?al??mas?n? ele?tirdi?ini ve k?nad???n? s?yledi.


T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erin?, TCK?n?n 301. maddenin de?i?tirilmesini AB istemeden ?nce de g?ndeme getirdiklerini, ancak AB?nin bu maddeleri kullanarak T?rkiye?ye bask? yapmas?n? ve bunu kendi ama?lar? do?rultusunda kullanmaya ?al??mas?n? ele?tirdi?ini ve k?nad???n? s?yledi.
Erin?, Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel M?d?rl???, Konya Valili?i ve Konya Gazeteciler Cemiyeti i?birli?iyle d?zenlenen XIII. Yerel Medya E?itim Semineri?nde, meslek kurallar?na uyulma konusunda yerel meslekta?lar?n?n daha duyarl? hareket etti?ini bildirdi. Erin?, buna kar??n yerel medyan?n ko?ullar?n?n T?rkiye?deki ekonomik dengesizlikler nedeniyle beklenen d?zeyde olmad???n? kaydetti. (Konya/AA)
www.evrensel.net