Calderon g?? bela yemin etti

Meksika?da devlet ba?kanl??? yemin t?reni ?yang?ndan mal ka??r?rcas?na? yap?ld?.


Meksika?da devlet ba?kanl??? yemin t?reni ?yang?ndan mal ka??r?rcas?na? yap?ld?.
Yayg?n hile ve yolsuzluk olaylar?na sahne olan devlet ba?kanl??? se?imlerini, y?zde 1?den az bir oy fark?yla kazand??? ilan edilen ABD yanl?s? sa?c? aday Felipe Calderon, t?renin yap?laca?? kongre binas?na arka kap?dan girdi.
Halk?? lider ve ba?kent Mexico City eski belediye ba?kan? Andres Obrador?un lideri oldu?u ?Demokratik Devrim Partisi? (PRD) milletvekillerinin protestolar?na kar??n, ?Milliyet?i Hareket Partisi? (PAN) milletvekillerinin korumas? alt?nda k?rs?ye gelen Calderon, yemin metnini apar topar okuduktan sonra, hemen ulusal mar??n ?al?nmas?n? istedi.
Bu s?rada, PRD?liler k?rs?ye ?Meksika, devlet ba?kan? olarak bir vatan hainini hak etmiyor? yaz?l? bir pankart ast?. Milletvekillerinin yumrukla?malar? aras?nda yemin t?renini zorlukla tamamlayan Calderon, h?zl? ad?mlarla kongre binas?n? terk etti.
Bu arada, eski ABD Ba?kan? George H. W. Bush, Kolombiya Devlet Ba?kan? Alvaro Uribe ve ?spanya Prensi Felipe Asturias da yemin t?renine kat?larak, Calderon?a destek verdi.
Onbinlerce emek?iyle birlikte kendisini ?me?ru halk h?k?metinin ba?kan?? ilan eden PRD lideri Andres Lopez Obrador ise, ba?kentteki Reform Meydan??na y?r?y?? ?a?r?s? yapt?. Y?r?y??te ?Ba?kan Lopez Obrador?dur? yaz?l? bir pankart ta??nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net