???iler can pazar?nda

Mersin, Sakarya ve ?stanbul?daki kazalarda 2 i??i ?ld?, 25 i??i de yaraland?.Mersin?in Erdemli il?esinde tar?m i??ilerini ta??yan kamyonun devrilmesi sonucu 1 ki?i hayat?n? kaybetti, 7?si a??r 23 ki?i de yaraland?.


Mersin, Sakarya ve ?stanbul?daki kazalarda 2 i??i ?ld?, 25 i??i de yaraland?.
Mersin?in Erdemli il?esinde tar?m i??ilerini ta??yan kamyonun devrilmesi sonucu 1 ki?i hayat?n? kaybetti, 7?si a??r 23 ki?i de yaraland?. Edinilen bilgiye g?re, K?sbuca?? k?y? yolu Parsel mevkiinde, d?n sabah saat 07.30 civarlar?nda defne yapra?? i??ilerini ta??yan Hasan B?l?kkaya y?netimindeki 33 HA 748 plakal? kamyon, hen?z belirlenemeyen bir sebepten devrildi. Ay?e Topal (20) olay yerinde hayat?n? kaybederken, 7?si a??r 23 ki?i yaraland?. Yaral?lar, Erdemli Devlet Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nd?.
Mersin?deki kaza, kamyonda i??i ta??ma yasa??n?n yine lafta kald???n? ortaya ??kard?. Her y?l tar?m i??ilerini ta??yan kamyon ve trakt?rlerin kar??t?klar? kazalarda onlarca i??i ya?am?n? yitirmesine ra?men, gerekli denetim ve ?nlemlerin al?nmamas?n?n faturas? a??r oluyor.
Yang?n ??kt?
Sakarya?da ise Sakarya Nehri yan?nda bulunan Alancuma ??pl???ndeki i??i barakas?nda yang?n ??kt?. Yang?nda Tayyip Demir (30) adl? i??i hayat?n? kaybederken, Kadir Demir (26) adl? i??i de yaraland?.
?? kazas?
Ka??thane?de bir in?aat?n 8 metrelik temelinde hafriyat ?al??mas? yapan i??i, kum ta??yan makaran?n kopmas? sonucu in?aat kovas?n?n alt?nda kald?.
Yahya Kemal Mahallesi Tekin Sokak ?zerinde in?aat temeli i?inde ?al??an ve istinat duvar? i?in ?ukur kazan i??iler, kurduklar? makarayla yukar? hafriyat ?ekmeye ba?lad?. Ya?ar Caz?r (43) isimli i??i, 8 metrelik ?ukur i?erisinde kazd??? hafriyat? makaraya ba?l? kovaya doldurarak, yukar?daki arkada??ndan ?ekmesini istedi. Kum ve ta? dolu kova yukar? do?ru ?ekildi?i s?rada, makara, a??rl??? ?ekemeyerek koptu. Kopan kovay? g?ren yukar?daki i??inin ba??rmas?na ra?men, Caz?r, dar olan ?ukurda ka?amayarak kovan?n alt?nda kald?. Kafas?na d??en kova ve makaran?n ba?l? oldu?u ?elik kanca, i??inin yaralanmas?na neden oldu. ???ilerin haber vermesi ?zerine olay yerine gelen sa?l?k ekipleri, ?ukura inemeyince itfaiyeden yard?m istendi. ?tfaiye ekibi halatlarla bir sedyeyi a?a?? indirdi. ?tfaiye ekipleri ?ukur i?inde uzun bir s?re ?al??arak i??ilerin de yard?m?yla yaral?y? sedyeye ba?layarak yukar? ??karmay? ba?ard?. A??r yaral? Ya?ar Caz?r adl? i??i, ambulansla ?i?li E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net