13 Kare Uluslararas? Sanat Festivali

Adana B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i 8. Alt?nkoza 13 Kare Uluslararas? Sanat Festivali, 5-15 Aral?k tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek.


Adana B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i 8. Alt?nkoza 13 Kare Uluslararas? Sanat Festivali, 5-15 Aral?k tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek.
Festival, 5 Aral?k Sal? g?n? Ay?e Kulin?in B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda ger?ekle?tirece?i s?yle?i ile ba?layacak.
Daha sonra, salon ?n?nden, 75. Y?l Sanat Galerisi?ne kadar ?Sanat Y?r?y???? ger?ekle?tirilecek ve burada Cem Boyner?in ?Uzaktaki Yak?n, Yak?ndaki Uzak? adl? foto?raf sergisinin a??l??? yap?lacak.
Festivalin ikinci g?n?nde ise Devlet G?zel Sanatlar Galerisi?nde, 7 ?lkeden sanat??lar?n eserlerinin yer ald??? karma foto?raf sergisi, Adana Valili?i K?lt?r ve Sanat Galerisi?nde ?G?neyde Kesi?en ?izgiler? adl? serginin a??l??? yap?lacak. Ayn? g?n, B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda, Genco Erkal, Naz?m Hikmet?in eserlerinden haz?rlad??? ??nsanlar?m? adl? tek ki?ilik g?sterisini sahneleyecek.
?ocuk edebiyat?
Festival kapsam?nda, 7 Aral?k Per?embe g?n? de Adana Valili?i K?lt?r ve Sanat Merkezi?nde, ??ocuk Edebiyat?n?n Geli?imi? adl? s?yle?i yap?lacak.
B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda da ?ran ve T?rkiye?den sanat??lar?n eserlerinin sunulaca?? ?Uluslararas? Foto?raf Ustalar? Slayt Bulu?mas?? g?sterisi yap?lacak. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net