05 Aralık 2006 00:00

Okur temsilcisi okura hak verdi

H?rriyet okurlar?n?n ?okurlara kar?? gazeteyi savunma g?revlisi? ilan etti?i H?rriyet ?okur temsilcisi? Temu?in T?zecan, d?nk? k??esinde bir okurun ele?tirisine hak verdi.

Paylaş

H?rriyet okurlar?n?n ?okurlara kar?? gazeteyi savunma g?revlisi? ilan etti?i H?rriyet ?okur temsilcisi? Temu?in T?zecan, d?nk? k??esinde bir okurun ele?tirisine hak verdi. Sayfas?n?n man?etinde okurlarla alay eder gibi ?Bu haber i?ime sindi? diyen ?okur temsilcisi?, 1 Aral?k tarihli ?Kad?n kad?na seks ?antaj?? ba?l?kl? haberi konu ald?. Okurlar?n rahats?z edici bulduklar? haber i?in ?i?inize sindi mi? diye sormalra? ?zerine, T?zecan, yorumlar?na ba?lad?.
Ele?tiri y?nelten okurlar? sans?r istemekle su?layan ?okur temsilcisi? ?ok ilgin? bir savunma yapt?: ??Gazetecilik ?z? itibar? ile toplumda olup bitenlere bir ayna tutma i?i oldu?u i?in, bu t?r haberlerin ele?tirilmesi, sanki toplum pir?pakm?? da medya onu ba?tan ??kart?yormu? gibi bir varsay?ma dayan?yor ki, bu do?ru de?il.? Topu topluma da att?ktan sonra T?zecan, ?Bu nedenle bu haber i?ime sindi? diyerek konuyu kapatt?.
H?rriyet okur temsilcisinin ele?tirisine hak verdi?i okur ise, foto?raf?n ters ?evrilmesine itiraz ediyordu. ??nsan y?z?n?n sa? taraf? ile sol taraf? farkl?d?r? diyen okur i?in ?hakl?? diyen T?zecan, foto?raflar?n ters ?evrilmemesi gerekti?ini yazarak, uzun s?redir ilk kez bir okura hak vermi?, kendi gazetesini ele?tirmi? oldu. (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Kiral?k Sevgili (show 22.00)

SONRAKİ HABER

CHP'li Özel: Tüm diktatörler en çok meydanlardan korkar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa