MKM Gepgen? Festivali?nde

Mezopotamya K?lt?r Merkezi (MKM) Modern Dans Birimi?nin k?ylerden ?ehirlere g?? eden gen?lerin ya?ad??? dil ve kimlik sorunlar?n? anlatt??? ?Bir Ara?day?z? adl? dans g?sterisi Bilgi ?niversitesi?nde ger?ekle?ecek Gepgen? Festivali kapsam?nda sahnelenecek.

Mezopotamya K?lt?r Merkezi (MKM) Modern Dans Birimi?nin k?ylerden ?ehirlere g?? eden gen?lerin ya?ad??? dil ve kimlik sorunlar?n? anlatt??? ?Bir Ara?day?z? adl? dans g?sterisi Bilgi ?niversitesi?nde ger?ekle?ecek Gepgen? Festivali kapsam?nda sahnelenecek. ?stanbul Bilgi ?niversitesi, 5 ile 10 Aral?k tarihleri aras?nda, gen? sanatseverlerin ve g?n?ll?lerinin ?al??malar?n?n sergilenece?i Gepgen? Festivali?ne ev sahipli?i yapacak. Dolapdere Kampusu?nde ger?ekle?ecek etkinlik kapsam?nda bir?ok gen? sanat??, gen?lik topluluklar? ?al??malar?n? sahneleyecek, tart???p fikir al??veri?inde bulunacak.Etkinlikte MKM Modern Dans Birimi de ?Bir ?Ara?day?z? adl? dans g?sterisini sunacak. MKM Modern Dans Birimi?nden Serhat Kural ve Ye?im Co?kun?un koreografisine imza att??? g?steride gen?li?in ya?ad??? aray??? ve ruh halini estetik formlarla ifade eden dans??lar, ?zellikle 1990?lardan sonra k?ylerden ?ehirlere yap?lan g??leri ve buralarda ortaya ??kan k?lt?r karma?as?na vurgu yap?yor. Her dans??n?n solo performanslar?n?n d???nda ??l? sahnelerin ve kad?nlar sahnesinin yer ald??? g?steride, toplumun ?e?itli kesimlerinde kimlik ve k?lt?r sorunu ya?ayan gen?lerin ?yk?lerine yer veriliyor. G?steri, 6 Aral?k?ta saat 20.30?da sahnelenecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net