Adana?n?n sanat??lar? toplan?yor

Y?lmaz G?ney, Ferdi Tayfur, ?ener ?en, Y?lmaz K?ksal gibi ?ok say?da ?nl? yeti?tiren Adana, bu dinami?ini hareketlendirmeye ?al???yor.


Y?lmaz G?ney, Ferdi Tayfur, ?ener ?en, Y?lmaz K?ksal gibi ?ok say?da ?nl? yeti?tiren Adana, bu dinami?ini hareketlendirmeye ?al???yor.
Adana Valisi Cahit K?ra?, gelecek ay yap?lacak kurtulu? g?n? t?renlerinde, t?m Adanal? sanat??lar? memleketlerinde bir araya getireceklerini s?yledi.
K?ra?, ?ok say?da sinema ve ses sanat??s?n?n yan? s?ra ?air, yazar, a??klar, tiyatro oyuncular?, y?netmen ve yap?mc?lar, m?zik adamlar?, resim, heykel, foto?raf sanat??lar?, karikat?rist, gazeteci, televizyon sunucular?, siyaset adam?, sendikac?lar, sporcular ve spor adamlar? yeti?tiren Adana'n?n elinde ?nemli bir dinamik bulundu?unu vurgulad?. Adana'n?n sanat?? ruhuna hitap edebilmek i?in, depremde zarar g?ren ve bu y?zden e?itim-??retim yap?lamayan tarihi K?z Lisesi'ni restore ederek, k?lt?r-sanat merkezi haline getirdiklerini an?msatan Vali K?ra?, bu merkezi 5 Ocak Adana'n?n Kurtulu? G?n? etkinlikleri kapsam?nda Adanal? sanat??lara tan?tacaklar?n? bildirdi.
Adanal? sanat??lar?, 4 Ocak'ta memleketlerinde bir araya getireceklerini ifade eden K?ra?, "Bug?n hayatta olup, davetimize cevap verecek sanat??lar?m?za merkezi gezdirerek, 'art?k buras? sizin eviniz' diyece?iz. Bu merkez t?m halka a??k olacak. K?lt?rel ve sanatsal faaliyetler i?in yer arayanlar buraya ba?vurabilecek" dedi.
Adana'n?n sanat??lar?
Y?lmaz G?ney, Ferdi Tayfur, ?ener ?en, Grup Merdiven, Hakk? Bulut, Haluk Levent, Feridun D?za?a?, Kurtulu?, Murat G??ebakan, Murat Kekilli, Mustafa Sa?ya?ar, Kantocu Nurhan Damc?o?lu, Seyhan T?t?n, ?mit Besen, Vahdet Vural, Ayta? Arman, Y?lmaz K?ksal, Menderes Samanc?lar, Faruk T?naz, Salih G?ney, Erol B?y?kbur?, Mahmut Hekimo?lu, Atilla Ta?, Aziz ?enses, Can Etili, Bilal ?nci, Melek G?rg?n, ??kran Ay, Demir Karahan ve Ya?ar, Adana'da yeti?en sinema ve ses sanat??lar? aras?nda yer al?yor. (Adana/AA)
www.evrensel.net