Ticaret a???? 5 ?lkeden

T?rkiye?nin y?l?n ilk on ayl?k d?neminde d?? ticaretinde verdi?i toplam 44.5 milyar dolarl?k a????n y?zde 60??na denk gelen 26.8 milyar dolarl?k k?sm?n?n Rusya, Almanya, ?ran ve ?in?le olan ticaretten kaynakland??? belirlendi.


T?rkiye?nin y?l?n ilk on ayl?k d?neminde d?? ticaretinde verdi?i toplam 44.5 milyar dolarl?k a????n y?zde 60??na denk gelen 26.8 milyar dolarl?k k?sm?n?n Rusya, Almanya, ?ran ve ?in?le olan ticaretten kaynakland??? belirlendi.
T?rkiye?nin ?in?le d?? ticaret a???? da y?l?n ilk on ayl?k d?neminde ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 44.5 oran?nda artarak 7 milyar 185.5 milyar dolara ??kt?. T?rkiye?nin ?in?e y?nelik ihracat? y?zde 19.2 oran?nda artarak 563 milyon dolara ??karken, ithalat? da y?zde 42.3 oran?nda artarak 7 milyar 748.6 milyon dolara y?kseldi.
T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) verilerine g?re, y?l?n ilk on ayl?k d?neminde T?rkiye 67 milyar 819 milyon dolarl?k ihracata kar??l?k 112 milyar 320.9 milyon dolarl?k ithalat yapt?. T?rkiye?nin y?l?n ilk on ayl?k d?nemindeki d?? ticaret a???? da ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 26.7 oran?nda artarak 44 milyar 501.9 milyon dolara ??kt?. Ge?en y?l?n ilk on ayl?k d?neminde T?rkiye, 60 milyar 287.6 milyon dolarl?k ihracat, 95 milyar 418.4 milyon dolarl?k da ithalat yapm??t?. S?z konusu d?nemde toplam 35 milyar 130.9 milyon dolarl?k d?? ticaret a???? verilmi?ti.
En fazla a??k Rusya?yla
Ocak-ekim d?nemindeki d?? ticaret a????n?n y?zde 60.3??ne denk gelen 26 milyar 838.3 milyon dolarl?k b?l?m? Rusya, ?in, Almanya ve ?ran?la yap?lan ticaretten kaynakland?. T?rkiye?nin Rusya?yla olan ticaret a???? ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 35.4 oran?nda artarak 11 milyar 446.4 milyon dolara ??kt?. T?rkiye y?l?n ilk on ayl?k d?neminde Rusya?ya 2 milyar 502.5 milyar dolarl?k ihracat yaparken, 13 milyar 948.9 milyon dolarl?k ithalat yapt?. T?rkiye?nin Rusya?ya y?nelik ihracat? y?zde 29.5, ithalat? ise y?zde 34.3 oran?nda art?? g?sterdi.
?in?le ticaret a???? y?zde 45 artt?
T?rkiye?nin ?in?le d?? ticaret a???? da y?l?n ilk on ayl?k d?neminde ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 44.5 oran?nda artarak 7 milyar 185.5 milyar dolara ??kt?. T?rkiye?nin ?in?e y?nelik ihracat? y?zde 19.2 oran?nda artarak 563 milyon dolara ??karken, ithalat? da y?zde 42.3 oran?nda artarak 7 milyar 748.6 milyon dolara y?kseldi.
Y?l?n ilk on ayl?k d?neminde T?rkiye?nin Almanya?ya kar?? d?? ticaret a???? ise ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 25.4 oran?nda artarak 4 milyar 208.4 milyon dolara ??kt?. T?rkiye?nin Almanya?ya y?nelik ihracat? y?zde 0.1 oran?nda gerileyerek 7 milyar 789.2 milyon dolara, ithalat? ise y?zde 7.5?lik art??la 11 milyar 997.6 milyon dolara ula?t?. T?rkiye?nin ?ran?la olan ticaret a???? ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 97.4 oran?nda artarak 3 milyar 998 milyon dolara ??kt?. Ge?en y?l?n ayn? d?neminde ise bu ?lkeyle ticarette 2 milyar 25.2 milyon dolar d?zeyinde bulunuyordu.
Ocak-Ekim d?neminde ?svi?re?yle ticarette 2 milyar 641.4 milyon dolar, Japonya?yla 2 milyar 419.5 milyon dolar, G?ney Kore?yle 2 milyar 693.2 milyon dolarl?k a??k verildi.
En y?ksek Irak?la T?rkiye, y?l?n ilk on ayl?k d?neminde d?? ticaretinde en y?ksek fazlay? Irak?la olan ticaretinde elde etti. Ancak T?rkiye?nin Irak?la olan d?? ticaret fazlas? ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 2.6 oran?nda geriledi.
Ge?en y?l?n ilk on ayl?k d?neminde 1 milyar 774.5 milyon dolar d?zeyinde bulunan T?rkiye?nin Irak?la olan ticaretindeki fazla bu y?l?n ayn? d?neminde 1 milyar 727.7 milyon dolara geriledi.
Birle?ik Arap Emirlikleri?yle ticarette 1 milyar 194.8 milyon dolar, ?ngiltere?yle ticarette 1 milyar 241.5 milyon dolarl?k bir fazla olu?tu. (Anka/ANKA)
www.evrensel.net