Uludere?de ?at??ma

T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK), ??rnak??n Uludere ?l?esi ile ?enoba Beldesi k?rsal?nda ba?latt??? kapsaml? operasyonda, ?iddetli ?at??man?n ya?and??? ??renildi.


T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK), ??rnak??n Uludere ?l?esi ile ?enoba Beldesi k?rsal?nda ba?latt??? kapsaml? operasyonda, ?iddetli ?at??man?n ya?and??? ??renildi.
Edinilen bilgilere g?re, ?nceki ak?amdan itibaren ??rnak T?men Komutanl???, Uludere Jandarma Komutanl??? ve ?enoba Jandarma Komutanl????na ba?l? askerler ile ?evre k?ylerde bulunan korucular?n kat?l?m?yla Herekol Da?? k?rsal?nda kapsaml? bir operasyon ba?lat?ld?. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere g?re Deryan, Axyan, H?ze, El?, Besta Meryem? alanlar?nda y?r?t?len ve helikopterlerin de destek verdi?i operasyonda, d?n ak?am HPG?lilerle s?cak temas ya?and??? ??renildi. Ya?anan ?iddetli ?at??mada 1 subay ile 6 askerin yaraland??? bildirildi.
Ad? ge?en alanlardaki operasyon ve ?at??malar?n halen devam etti?i belirtilirken, ?at??madan sonra b?lgeye ?ok say?da askeri birli?in sevk edildi?i ??renildi.
?te yandan Diyarbak?r??n Dicle ?l?esi k?rsal?nda, TSK taraf?ndan yakla??k bir hafta ?nce ba?lat?lan operasyon da devam ediyor. Operasyona ??kan askeri birliklerin, Pirajman K?y? civar?nda konu?land??? ??renilirken, operasyonlar?n yo?un olarak Eyniyo, Sipi, Turnagrak ve Herdan k?yleri ile Ziyaret Tepesi?nde yo?unla?t??? bildirildi. Operasyonda ?u ana kadar herhangi bir ?at??man?n ya?anmad??? belirtiliyor. (??rnak-Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net